Öppna förskolan / Familjecentralen

Baby

Familjecentralen i Storfors 

Familjecentralen i Storfors bildades 23 februari 1990. Familjecentralen är ett samarbete mellan Storfors kommun och Region Värmland. Det är en mötesplats där föräldrar och barn 0– 6 år kan delta i gemenskap och aktiviteter. Öppna förskolan är gratis - i dagsläget krävs föranmälan via mail till viken_fs@storfors.se. Under hösten 2021 har öppna förskolan verksamhet på torsdagar.

På familjecentralen arbetar en pedagog, en socionom samt personal från barnhälsovården och mödrahälsovården.   

På öppna förskolan leker, pysslar, målar och sjunger vi tillsammans samt fikar. Detta gäller när den vanliga verksamheten är igång.

Välkomna med synpunkter och önskemål på verksamheten då vi ständigt vill utveckla och förbättra den för er föräldrar och barn i Storfors kommun!

Socionomen på öppna förskolan erbjuder individuella stödsamtal om föräldrarollen och familjeliv samt kan ge råd i barns- och familjers sociala situation. Samtalen erbjuds till gravida samt vårdnadshavare med barn upp till 6 år. Samtal erbjuds fysiskt, via telefon samt videosamtal. Kontakt och tidsbokning: 070- 663 62 23.


Kontakt

Familjecentralen Solbacken

Hammargatan 3, 688 30 Storfors

Hälsans hus, ingång öppna förskolan från hus-gaveln, BHV och BMM ingång via huvudentré.


Barnmorskemottagningen (BMM)

Måndagar, torsdagar telefontid 8.30– 9.30

I övrigt tidsbokade besök

E-tjänst via 1177 Vårdguidens e– tjänster

Tfn. 010– 83 657 04


Barnhälsovården (BHV)

Onsdagar telefontid 8.30-9.00, torsdagar telefontid 13.00-13.30

I övrigt tidsbokade besök

E-tjänst via 1177 Vårdguidens e– tjänster

Tfn. 010– 83 657 08 eller 010– 83 657 14


Öppna förskolan

Torsdagar 10-12, 13-15. OBS pga Covid kan andra öppettider förekomma, följ vår Facebook- sida för info, den heter Familjecentralen i Storfors.

Föranmälan via mail till viken_fs@storfors.se eller kommentar via Facebooksidan.

Stängt under sommaren.


Pedagog och samordnare från HT 2021

Marie Nowosad

Socionom/råd- stödsamtal

Maria Åhs
Tfn. 070- 663 62 23

Länkar

Senast publicerad av Maria Ås