Logotype för Storfors kommun

Stöd till familj, barn och unga

barnhänder som håller i varandra

Socialtjänsten erbjuder olika former av stöd till barn, ungdomar och familjer:

  • Familjebehandling
  • Kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem
  • Råd och stödsamtal
  • Olika former av stöd i grupp för barn och föräldrar


Familjebehandling

Familjebehandling kan ges till barn/ungdomar, föräldrar eller familjer efter biståndsbeslut när en utredning har genomförts. Stödet kan till exempel handla om att förbättra kommunikationen, minska konflikter i familjen, att föräldrar får fler strategier för att vägleda barnet/ungdomen. Det kan vara familjer som går igenom en kris, som vill få en ökad samsyn om uppfostran, regler och rutiner. Det kan vara föräldrar som har oro för sitt barns mående och beteende. Familjebehandlarna har tystnadsplikt samt anmälningsskyldighet.


Kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem

Kontaktperson kan beviljas när ett barn/ungdom behöver stöd i sin vardag. Det kan till exempel handla om att barnet/ungdomen behöver aktiveras på sin fritid eller att barnet/ungdomen är i behov av ett utökat nätverk och miljöombyte.

För barn/ ungdomar som riskerar att hamna i exempelvis missbruk, kriminalitet eller socialt nedbrytande beteende kan en särskilt kvalificerad kontaktperson utses. Den ger stöd och vägledning för att minimera dessa risker. Den ska också följa och motivera barnet för till exempelvis skolarbete eller lämpliga fritidsaktiviteter, samt ingripa i svåra situationer som kan uppstå.

Kontaktfamilj kan beviljas när ett barn/ungdom kan behöva personligt stöd, trygghet och få komma till en ny miljö. Det kan handla om att föräldrarna behöver avlastas i sitt föräldraansvar. 

En kontaktfamilj ger barnet/ungdomen stöd utifrån dess enskilda behov. Det kan handla om att ge barnet/ungdomen ett utökat nätverk, rutiner och att stötta en positiv utveckling hos barnet/ungdomen.

Familjehem kan beviljas när ett barn/ungdom behöver bo i ett annat hem än sitt egna. Det kan handla om att barnets/ungdomens föräldrar brister i omsorgen eller att det finns missförhållanden i hemmet, som till exempel våld eller missbruk. Barn/ungdomar kan också behöva ett nytt hem på grund av sitt eget beteende, exempelvis kriminalitet. Ensamkommande barn/ungdomar, som kommer till Sverige utan sina föräldrar, kan behöva bo i ett familjehem.

Ett familjehem kan vara ett nätverkshem (en person eller familj som redan finns i barnets/ ungdomens nätverk) eller ett hem som barnet/ungdomen inte har någon relation till sedan tidigare.

Kort film från Socialstyrelsen om barn som är placerade i familjehem under en längre tid. (Finns längre ner på den sidan) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Vill du veta mer om någon insats eller har behov av stöd? Kontakta en av våra socialsekreterare på telefonnummer 0550-65101


Råd- och stödsamtal

Råd- och stödsamtal kan föräldrar och äldre barn och ungdomar söka själva, inget biståndsbeslut behövs.

Det kan vara föräldrar som efterfrågar tips och strategier i föräldraskapet, ungdomar och äldre barn som behöver prata med någon utomstående. Samtal kan ske som familj, enskilt eller som par. Det kan vara upp till fem samtal via möten eller telefon, på socialtjänsten eller annan plats där förälder/ barn är bekväma. Inga journaler förs, endast minnesanteckningar som stöd för minnet. Det är möjligt att vara anonym. Samtalen är kostnadsfria. Familjebehandlarna ansvarar för samtalen, de har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa.

Kontakta familjebehandlare för intresseanmälan eller mer information:

Jolin Skogfält, 070- 508 73 98.

Eller anmäl intresse via e- tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Olika former av stöd i grupp för barn/ ungdomar och föräldrar

Barn/ungdomar som till exempel har förälder som har ett beroende, psykisk ohälsa eller barn/ungdomar som lever med skilda föräldrar, kan bli hjälpta av att träffa andra i liknande situation, via stödgrupp.

Föräldrar kan vara hjälpta av att träffa andra föräldrar i liknande situation som sin egen.

Det finns också digitala stödgrupper via nätet, som olika organisationer anordnar.

För mer information, kontakta en av våra socialsekreterare på telefonnummer 0550-65101.


 

Stöd från andra aktörer

Elevhälsan

Elevhälsoteamet kan hjälpa till vid utredningar om elevers behov samt medverka i stödinsatser. Teamet består av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, skolläkare och skolpsykolog.
Elevhälsoteam arbetar på uppdrag från lärare och rektorer med elevens bästa i fokus. Elevhälsoteamets arbete omfattas av sekretess och tystnadsplikt.

Länk till elevhälsan (klicka) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Första linjen unga

Första linjen unga är en mottagning för barn och ungdomar 6- 20 år, dit man kan vända sig för att prata om sitt mående. Stöd kan ges via telefon, videomöte eller fysiskt möte.

Första linjen unga kan erbjuda samtal om barn och unga behöver stöd eller råd, till exempel vid stress, oro, nedstämdhet eller relationsproblem. Första linjen unga vill hjälpa barn och unga tidigt innan problemen blir större. Föräldrar och närstående är välkomna att delta.

Länk till första linjen unga  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(klicka)  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Barn och ungdomspsykiatrin

Bup är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin. Bup är till för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatrisk vård. Vuxna kan söka hjälp för barn/ ungdomar som de har ansvar för. Barn/ ungdomar som är upp till 18 år kan själva söka hjälp.

Bup hjälper till när det är mer svåra besvär, t ex ångest, depression, självskadebeteende, allvarliga bråk och konflikter i familjen, med mera.

Växel: 010- 831 83 00. Telefontider rådgivning måndag- fredag kl. 8.20- 15.00

Länk till Bup Karlstad (klicka) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Familjerådgivning

Familjerådgivningen vänder sig till par, föräldrar och familjer som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor. Syftet med samtalen är att komma igenom kriser och fortsätta förhållandet.

Boende i Storfors kommun är välkomna att kontakta familjerådgivaren Jenny Lindqvist, 0550- 884 39 eller 072-502 03 36. Det går att lämna meddelande eller skicka sms.

Länk till familjerådgivningen (klicka) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Svenska kyrkan

Enskilt samtalsstöd, kostnadsfritt och prästerna har tystnadsplikt. Möjlighet att vara anonym. Präst Karolin Gärdsvik, 0550- 658 60, sms 073- 078 24 05

Länk till svenska kyrkan (klicka) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad av Ellen Johansson