Logotype för Storfors kommun

Bisyssla

Bisyssla är i princip varje syssla som du utövar tillfälligt eller permanent vid sidan av din anställning. Huvudregeln är att du som anställd förfogar över din fritid och att bisysslor är tillåtna. Enligt lag och kollektivavtal finns dock regler som hindrar bisysslor som är förtroendeskadliga, arbetshindrande och konkurrerande.

Som anställd är man skyldig att lämna uppgifter om arten och omfattningen av en bisyssla.

Bisyssla ska anmälas till arbetsgivaren via e-tjänst Ange bisyssla Länk till annan webbplats.

Regler om bisyssla enligt AB § 8
Arbetstagare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de uppgifter, som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren ska medvetandegöra arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna uppgifter. Detta ska ske på APT, vid introduktion samt årligen i medarbetarsamtalet.

Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan:

  1. inverka hindrande för arbetsuppgifterna,
  2. innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.

Anmärkning
Förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagaren inom kommun, landsting eller kommunalförbund regleras i 7 § lagen om offentlig anställning (LOA).

För arbetstagare anställd hos annan arbetsgivare än kommun, landsting eller kommunalförbund gäller även att bisyssla kan förbjudas av arbetsgivaren om den kan

  1. påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren.

Mom. 2 Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla enligt detta avtal.

Kontakt

Personalchef
Daniel Bekking
0550-651 49
daniel.bekking@storfors.se

HR-specialist
Dzana Pranjic
0550-651 36
dzana.pranjic@storfors.se

Lönekontoret
lonecentrum@kristinehamn.se

Senast publicerad av Eva Wiklund