Logotype för Storfors kommun

Vision 2030 - värdegrund

Grunden för kommunens Vision 2030 är de fyra värdeorden; närhet, trygghet, gemenskap och stolthet. Det är just de orden som ska symbolisera Storfors. Det är också något eller några av dessa ord som våra kunder förhoppningsvis ska associcera till när de beskriver den vård och omsorg de får ta del av - och där är du som vikarie en viktig kugge.

Värdegrundens fyra olika områden beskriver hur vi alla i Storfors kommun kan tänka och agera för att göra vår plats ännu mer trygg och trivsam. Den visar hur vi som invånare, näringsidkare, anställda, föreningsaktiva och kommunanställda med flera kan lyfta Storfors med hjälp av stolthet och engagemang.

Vissa saker kanske kan låta som självklarheter, men funderar du lite närmare på vad olika ord och tankar kan betyda just för dig kan visionen förhoppningsvis inspirera i ditt arbetsliv.

Tecknad bild på två personer som kramas

NÄRHET
Storfors är nära. Det är nära till naturen, vänner och beslutsfattare. Det är också nära till andra platser och blir därför tillgängligt.
Tillgänglighet lägger grunden för bra service och kommunikation.

Det här betyder att:

 • Beslut som leder till att närheten mellan människor ökar ska prioriteras.
 • Vi erbjuder tjänster och service som är tillgängliga för alla medborgare.
 • Vi är lätta att få kontakt med, vi lyssnar, är hjälpsamma, svarar snabbt och är tydliga i vår kommunikation.
 • Vi möter alla med respekt och anpassar oss efter varje unik situation.
Tecknad bild av livboj

TRYGGHET
Storfors är en lugn och harmonisk plats. Att det är en mindre kommun där människor känner varandra, bor nära och litar på varandra gör platsen trygg. Man känner tillit till andra, lyssnar till varandra och gör gärna saker tillsammans.

Det här betyder att:

 • Beslut som leder till ökad trygghet prioriteras.
 • Delaktighet skapas genom att lyssna på dem som är berörda av beslut som påverkar tryggheten.
 • Vi tar del av varandras kunskaper och tar ett gemensamt ansvar för att behålla och öka tryggheten.
Tecknad bild på många människor som sjunger i en kör

GEMENSKAP
I en mindre kommun som Storfors är det viktigt att verka tillsammans för att bli starkare. Att verka tillsammans är enklare när man känner gemenskap. Det innebär att gemenskap ökar det lokala engagemanget.

Det här betyder att:

 • Vi ska stimulera till engagemang så att vi kan verka tillsammans för att bli starkare.
 • Vi är intresserade av omgivningen och har en positiv inställning till de människor vi möter.
 • Tack vare ett stort engagemang bland kommunanställda erbjuds en god service och ett bemötande utöver det förväntade.
Tecknad bild av tupp

STOLTHET
En liten kommun behöver ibland hävda sig gentemot omvärlden. Hur bilden av Storfors förmedlas har stor betydelse för att andra ska upptäcka platsen. Att visa stolthet över Storfors är viktigt i alla lägen.
Att alla vi som bor och verkar i Storfors uttrycker stolthet kan vara avgörande för att Storfors ska vara en attraktiv plats i framtiden.

Det här betyder att:

 • Vi lyfter fram goda exempel som visar hur det är att leva, bo, verka, jobba och turista i Storfors. Detta för att öka stoltheten över kommunen.
 • Behovet av mötesplatser och aktiviteter prioriteras för att öka kreativitet och engagemang.
 • Vi ser möjligheter i stället för hinder och vågar ta oss an utmaningar.

Kontakt

Kommunikationschef
Eva Wiklund
0550-651 77
eva.wiklund@storfors.se

Senast publicerad av Eva Wiklund