Logotype för Storfors kommun

Förflyttningskunskap

Förflyttningskunskap innebär att man utifrån ett ergonomiskt arbetssätt hjälper människor vid förflyttning i vardagen utifrån deras egna förutsättningar.

Arbetssättet innebär att man minskar belastning på den egna kroppen samt minskar risken för arbets- och belastningsskador.

Du kommer att få utbildning i hur man använder olika hjälpmedel vid olika förflyttningar som exempelvis hjälpmedel för att ta sig i och ur säng eller till rullstol och säng.

När personen inte kan medverka vid förflyttningar så används personlyft, och där ska man alltid jobba två och två. Du kommer att få en genomgång av dessa hjälpmedel praktiskt i verksamheten.

Du som vikarie ska alltid jobba med en van personal när du jobbar med personlyftar tills du själv erhållit lyftkörkort för att arbeta på ett patientsäkert sätt.

Viktigt att använda tekniska hjälpmedel på rätt sätt för att undvika risk för skador på Dig och på den du hjälper. Vid skada som uppstår vid fel användning av hjälpmedel kan försäkringsbolaget minska eller neka Dig ersättning.


Kontakt

Verksamhetschef
Margareta Albért
0550-651 99

Senast publicerad av Margareta Albért