Logotype för Storfors kommun

Rehabilitering i hemmet

För många är rehabilitering det samma som träning av till exempel arbetsterapeut och sjukgymnast, men det innebär mycket mer än så. För en person som drabbats av en sjukdom eller en skada är allt man gör i det dagliga livet ett led i rehabiliteringen - från att tvätta händerna till att gå långa sträckor.

Målsättning med rehabilitering är att äldre och funktionshindrade ska kunna fungera i sin vardag genom
att;

  • Ge största möjliga livskvalitet
  • Förlänga perioden av ett aktivt liv
  • Underlätta verkningarna av ett funktionshinder
  • Minska hjälpbehovet

Hemrehabilitering i kommunens regi innebär rehabilitering i hemmet. Exempel kan vara att träna på att gå i trappa, laga mat, sköta sin hygien. Det kan vara hemtjänstpersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut, som hjälper personen med träningen.

Man kan komma i kontakt med rehabiliteringsenheten via sjukhuset, vårdcentralen eller kommunens personal. Personen/närstående kan även själv kontakta arbetsterapeut eller sjukgymnast om de vill ha mer information kring rehabilitering. Efter en bedömning av behovet utformas en individuell rehabiliteringsplan.


Kontakt

Arbetsterapeut nås helgfri måndag — fredag

Arbetsterapeut
Anna-Karin Andersson
0550-652 70

Arbetsterapeut
Karin Zeitelberg
0550-652 77


Medicinskt ansvarig rehabperson
Linda Rehnberg
0550-652 85

Senast publicerad av Anna Eriksson