Logotype för Storfors kommun

Kommunens hälso- och sjukvård

Kommunen har ansvar för att alla invånare över 7 år får tillgång till hemsjukvård. Detta innebär att den som av fysiska, psykiska eller sociala orsaker inte kan besöka sitt landstings sjukvårdsinrättningar (Vårdcentral) har rätt till hemsjukvård.
 
Sjuksköterska/distriktssköterska utreder och bedömer om en person är berättigad till hemsjukvård eller inte.

Hemsjukvården är alltid tidsbegränsad och utgår endast under den tid personen inte kan uppsöka Landstingets sjukvårdsinrättningar

Hemsjukvård kan innebära besök från både undersköterska och sjuksköterska/ distriktssköterska.

Vård i livets slutskede

När livet närmar sig slutet är det av betydelse att individen och närstående känner sig trygga. Målet med den vård och omsorg som ges i livets slutskede är bästa möjliga livskvalitet. Den hjälp och det stöd som ges ska syfta till att lindra symtom, skapa trygghet och lugn. Sker vården i hemmet ser kommunen till att erbjuda den stöttning som behövs. 

Telefon

0550-651 00 (växeln)


Patientnämnden

En patientnämnd är en opartisk instans, fristående från hälso- och sjukvården. Nämndens ansvar är att med hjälp av patienternas klagomål utveckla hälso- och sjukvård och folktandvården i Region Värmland, vården i Värmlands kommuner och hos privata vårdgivare med avtal.

Patientnämndsenheten kan hjälpa dig att föra fram klagomål om det du har varit med om till de som är ansvariga. De kan hjälpa dig med att få svar på dina klagomål och synpunkter och att ta fram information som du kan ha nytta av i dina kontakter med hälso- och sjukvården.

Patientnämndsenheten avgör inte om sjukvårdspersonalen har gjort något fel eller inte. Det är en fråga för verksamhetsansvariga i vården eller för Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Du kan läsa mer om patientnämnden på Region Värmlands hemsida. Länk till annan webbplats.

Senast publicerad av Eva Wiklund