Hemtjänst

För att du som är äldre ska kunna bo kvar i ditt eget hem så länge du önskar finns möjlighet att ansöka om hemvård bestående av olika former av stöd och service. Hemvård kan bestå av hemtjänst, hälso- och sjukvård och rehabilitering, var för sig eller tillsammans.

Service

I begreppet service ingår hjälp med att underlätta vardagens bestyr som till exempel tvätt/klädvård, städning, inköp, matdistribution med mera.

Inköp och tvätt sköts via Samhall.

Även trygghetslarm är en serviceinsats. Läs mer>
Larm från trygghetslarm tas emot av Bergslagens Räddningstjänst som i sin tur kontaktar hemtjänsten.


Elektronisk nyckel

Hemtjänsten i Storfors använder elektroniska nycklar och låscylindrar från ASSA för en trygg och smidig hantering av dina nycklar. Därför kan det bli aktuellt att byta låscylindern till din huvudentré och att du får nya nycklar. Om det inte går att sätta in en ny cylinder i ditt lås kan det bli aktuellt med en nyckelgömma. Du får mer information om detta från din biståndsbedömare om det blir aktuellt att göra ett byte hos dig. Storfors kommun står för alla kostnader.


Omsorg

I begreppet omsorg ingår hjälp kring den egna personen som till exempel dusch, personlig hygien och munhygien, toalettbesök med mera.

Alla hemtjänstinsatser är biståndsbedömda och ansökan görs hos biståndshandläggare. Läs mer>

Den som får hemtjänst har inte per automatik hemsjukvård. Mer information om hemsjukvården finns här>

Kontakt

Enhetschef
Eva Turunen
0550-652 87

Hemtjänsten
0550-652 71  kl 10:00-18:00

Planeringsservice, samordnare
Anette Kohlemainen
0550-652 79     kl 08:00-15:00

Sari Sulkala
0550-652 48 kl 08:00-15:00

Länkar


Senast publicerad av Kristina Elmström 2019-10-10