Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsen bereder ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Styrelsens funktion är av både strategisk och taktisk karaktär med bedömningar och prioriteringar på både lång och kort sikt. Styrelsen medverkar i dialogen med fullmäktiges beredningar och även direkt med medborgarna.

Kommunstyrelsens ärenden bereds av arbetsutskott.

Kommunstyrelse tillika budgetberedning 2015-2018

Ordinarie ledamöter

Hans Jildesten (s), ordförande

 

Eva-Lotta Härdig Eriksson (s)

Inger Nordström (v)

Lars-Erik Karlsson (v)

Håkan Larsson (c) oppositionsråd

Andris Viduss (m)

Urban Persson (sd)Ersättare

Thomas Backelin (s)

Steve Nilsson (s)

Aurea Rioflorido- Karlsson (s)

Peter Fredriksson (s)

Ingrid Resare (s)

Birgitta Hellberg (v)

Ingrid Andersson (c)

Peter Farrington (m)

Kontakt

Storfors kommun

0550-65100

storfors.kommun@storfors.se


Sammanträdesdatum 2018

Kommunstyrelsen sammanträder
måndagar kl 08:15

Mötena är öppna för allmänheten

Se kalendarium>

Länkar

Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-11-16