Logotype för Storfors kommun

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsen bereder ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Styrelsens funktion är av både strategisk och taktisk karaktär med bedömningar och prioriteringar på både lång och kort sikt. Styrelsen medverkar i dialogen med fullmäktiges beredningar och även direkt med medborgarna.

Kommunstyrelsens ärenden bereds av arbetsutskott.

Kommunstyrelse tillika budgetberedning 2022-2026

Kommunstyrelsen
Eva-Lotta Härdig (s), ordförande
Ingemar Olsson (m), vice ordförande
Juhani Verkkoperä (sd)
Janina Hjälm (s)
Martina Eriksson (m)
Kristina Blomquist (s)
Anna-Karin Ekström (sd)
Mikael Lind ( c)
Jimmy Pettersson (v)

Ersättare:
Linda Karlsson (m)
Sandra Bäckman (v)
Håkan Larsson ( c)
Christofher Johrin (m)
Peter Högberg (v)
Eivor Lindberg (kd)
Jonas Carlsberg (s)
Emanuel Persson (s)

Kontakt

Storfors kommun

0550-65100

storfors.kommun@storfors.se


Sammanträdesdatum 2023

Kommunstyrelsen sammanträder
måndagar kl 08:15

Mötena är öppna för allmänheten

Se kalendarium>

Länkar

Senast publicerad av Anna Eriksson