Logotype för Storfors kommun

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsen bereder ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Styrelsens funktion är av både strategisk och taktisk karaktär med bedömningar och prioriteringar på både lång och kort sikt. Styrelsen medverkar i dialogen med fullmäktiges beredningar och även direkt med medborgarna.

Kommunstyrelsens ärenden bereds av arbetsutskott.

Kommunstyrelse tillika budgetberedning 2019-2022

Ordinarie ledamöter

Hans Jildesten (s), ordförande 

Eva-Lotta Härdig Eriksson (s), vice ordförande

Thomas Backelin (s)

Ingrid Resare (s)

Inger Nordström (v)

Håkan Larsson (c) oppositionsråd

Monika Ståhl (kd)

Juhani Verkkoperä (sd)

Peter Farrington (m)Ersättare

Birgitta Viberg (s)

Peter Högberg (v)

Lars-Erik Karlsson (v)

Ingrid Andersson (c)

Mikael Lind (C)

Janina Hjälm (s)

Kontakt

Storfors kommun

0550-65100

storfors.kommun@storfors.se


Sammanträdesdatum 2018

Kommunstyrelsen sammanträder
måndagar kl 08:15

Mötena är öppna för allmänheten

Se kalendarium>

Länkar

Senast publicerad av Anna Eriksson