Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsen bereder ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Styrelsens funktion är av både strategisk och taktisk karaktär med bedömningar och prioriteringar på både lång och kort sikt. Styrelsen medverkar i dialogen med fullmäktiges beredningar och även direkt med medborgarna.

Kommunstyrelsens ärenden bereds av arbetsutskott.

Kommunstyrelse tillika budgetberedning 2019-2022

Ordinarie ledamöter

Hans Jildesten (s), ordförande 

Eva-Lotta Härdig Eriksson (s), vice ordförande

Thomas Backelin (s)

Ingrid Resare (s)

Inger Nordström (v)

Håkan Larsson (c) oppositionsråd

Monika Ståhl (kd)

Juhani Verkkoperä (sd)

Peter Farrington (m)Ersättare

Aurea Rioflorido- Karlsson (s)

Birgitta Viberg (s)

Peter Högberg (v)

Lars-Erik Karlsson (v)

Ingrid Andersson (c)

Mikael Lind (C)

Janina Hjälm (s)

Senast publicerad av Kristina Elmström