Logotype för Storfors kommun

Diarium och arkiv

Den kommunala verksamheten för med sig en stor mängd handlingar, som enligt lag måste sparas i arkiv under viss tid. I diariet sparas det
mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen,
medborgarna och andra myndigheter.

Alla brev, handlingar och e-post som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får, med vissa undantag, läsas av alla.

Senast publicerad av Kristina Elmström