Överförmyndarnämnd

Från och med 1 januari 2011 finns en gemensam överförmyndarnämnd för Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga och Storfors kommuner - Östra Värmlands överförmyndarnämnd. Nämndens kansli är placerat i Kristinehamn.

Den gemensamma överförmyndarnämnden ska i första hand ha tillsynen över personer som är ställföreträdare till underåriga eller hjälpbehövande personer. Där handlar det om att nämnden ska se till att personernas rättigheter, ekonomi och liknande förvaltas på rätt sätt. Överförmyndarnämnden medverkar till att det finns god man, förvaltare eller förordnad förmyndare för den som har behov av detta. Nämnden beslutar också om arvode för dessa. Nämnden hanterar även frågor för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar.

Överförmyndarnämnden svarar för att överförmyndarverksamheten i kommunerna bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt de övriga författningarna, som reglerar frågorna knutna till verksamheten.

Ordförande

Inga-Lill Röhr (S) ordförande 
Anders Ohlsson (S) vice ordförande
 

Ledamöter

Filipstads kommun

Ordinarie ledamot: Bo Forsberg (S)
Ersättare: Göran Andersson (Kd)
 

Storfors

Ordinarie ledamot: Ingrid Resare (S)
Ersättare: Andris Viduss (M)
 

Degerfors

Ordinarie ledamot: Mauri Sukuvaara (V)
Ersättare: Leif Spånbo (FP)
 

Kristinehamn

Ordinarie ledamot: Inga-Lill Röhr (S)
Ersättare: Per-Åke Söderström (C)
 

Karlskoga kommun

Ordinarie ledamot: Anders Ohlsson (S)
Ersättare: Margareta Rosberg (M)

Kontakt

Överförmyndarhandläggare
Tfn-tid mån-tors kl 10-12
0550-869 90

Senast publicerad av Kristina Elmström 2017-02-13