Valnämnd 2015-2018

Valnämnden ansvarar för valets genomförande på kommunal nivå och är en av kommunens obligatoriska nämnder. Valnämndens ansvar innebär att tillse att det finns förtidsröstningslokaler, vallokaler och röstmottagare samt att information om röstningsställen går ut.

 

Ledamöter

Lena Näslund (opol), ordförande

Aurea Rioflorido-Karlsson (s), vice ordförande

Lars Johrin (m)

Ersättare

Nina Karlsson (s)

Peter Högberg (v)

Johan Järlestedt (c)

Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-03-15