Ekonomi

Kommunen är enligt lag skyldig att fortlöpande föra räkenskaper över de medel den förvaltar. De ska efter årets slut sammanställas i en årsredovisning.

I en årsredovisningen beskrivs det gångna årets verksamhet och ekonomi. Syftet med årsredovisningen är att ge medborgare, politiker och andra intresserade en bild av hur kommunens ekonomin utvecklats under året. Den ger också svar på hur det resultatet blev i förhållande till budgeten som togs innan årets början. Årsredovisningen visar vad pengarna använts till och hur kommunen lyckats med det som var planerat.

Årsredovisningen består till en del av en siffermässig uppställning av årets intäkter och kostnader, tillgångar och skulder inkl kommentarer och noter till dessa. Den andra delen består av förrvaltningsberättelser som i ord beskriver och kommenterar den verksamhet som bedrivits under året.

Fakturor till Storfors kommun

Krav på elektroniska fakturor

På grund av en ny lag (2018:1277) som gäller från den 1 april 2019 måste i princip alla fakturor som skickas till någon part inom den offentliga sektorn ske elektroniskt. Lagen omfattar alla inköp som görs efter den 1 april 2019 förutom köp som baseras på ramavtal som upphandlades innan den
1 april 2019. Pdf-faktura räknas inte som elektronisk faktura.

Mer att läsa om detta kan man göra på nedanstående länk från SKL.

https://skl.se/download/18.2b4468fd16729601f6b375d6/1542818000298/NYHETSBREV%201%20%20om%20%20e-fakturering.pdflänk till annan webbplats


Faktureringsadress

Vår faktureringsadress är:

Storfors kommun
Box 1001
688 29 STORFORS

På alla fakturor måste även en referenskod anges som alltid börjar på ZZSK och som åtföljs av tre siffror. Denna referenskod ska anges till leverantören i samband med beställningen, så om ni saknar referenskod kontakta personen på kommunen som beställt varan eller tjänsten.


Elektroniska fakturor från affärs-/ekonomisystem

Vår samarbetspartner för elektroniska fakturor är InExchange och våra identifieringskoder är:


VAT-nummer: SE212000178501

Peppol-id: 0007:2120001785

GLN-kod: 7362120001781

Registrera elektroniska fakturor kostnadsfritt via webben

För er som inte har möjlighet att skicka fakturor från ert affärs-/ekonomisystem kan skicka fakturor elektroniskt till oss genom att följa följande länk:

https://web.inexchange.se/InExchange/Mottagare/storfors/Default.aspxlänk till annan webbplats

Räkna med att det kan dröja cirka tre dagar från det att ni anmält er till tjänsten första gången innan ni kan börja använda den. Ni kan naturligtvis även använda andra operatörer som tillhandahåller samma tjänst.

Senast publicerad av Kristina Elmström 2019-04-25