Logotype för Storfors kommun

Tillväxt- och tillsynsnämnden

Tillväxt- och tillsynsnämnden, f.d. Myndighetsnämnden ska följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende, plan- och bygglagen, och andra frågor inom nämndens ansvarsområde och i tillsynen vidta de åtgärder som behövs samt i övrigt samverka med annan nämnd.

 

Valda ledamöter från Storfors för tiden 2019-2022

Ordinarie:

Thomas Backelin (s)

Lars-Erik Karlsson (v)

Ersättare:

Peter Farrington (m)

Lennart Johansson (s)

 

Senast publicerad av Kristina Elmström