Logotype för Storfors kommun

Folkhälsa

Par som cyklar

En god och jämlik hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Det är Storfors kommuns vision när det gäller folkhälsoarbetet i stort. Folkhälsa inefattar alla delar av vår hälsa och det är inte enbart vad vi äter och hur fysiskt aktiva vi är som har betydelse. Det handlar om att det ska finnas fritidsaktivteter och föreningsliv, att alla ska få känna delaktighet och kunna påverka sin situation. Att få känna oss trygga och ha någon att prata med, att det finns stöd för utsatt och att vi har tillgång till god hälso och sjukvård mm.

Kommunen vill med sitt folkhälsoarbete stödja och utveckla kultur, fritid och föreningsliv, stärka föräldraskapet samt skapa och bevara arbetstillfällen, underlätta för befolkninga att vara mer fysiskt aktiv och ha goda matvanor. Detta är bara ett axplocka av alla områden som folkhälsoarbette innefattar.

 

Länk till information om att förhindra fallolyckor genom fysisk aktivitet

Frågor

Har du frågor eller fundering eller tips som är relaterade till Stofors kommuns folkhälsa så kontakat oss via detta formulär. Kom ihåg att lämna dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna sända dig ett svar.


Senast publicerad av Eva Wiklund