Logotype för Storfors kommun

Sammanträdestider

KF Kommunfullmäktige kl 18.00

2023-02-16
2023-04-20
2023-06-20
2023-09-27
2023-11-02
2023-12-14

Hålls i Kulturhuset/Folkets Hus.

KS Kommunstyrelse kl 8.15

2023-01-23
2023-03-14 extra KS
2023-03-27
2023-06-05
2023-09-11
2023-10-18
2023-11-20

Hålls i kommunhuset.

KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott kl 8.15

2023-02-20
2023-04-24
2023-05-15
2023-08-28
2023-10-02
2023-11-06
2023-12-18

KSIU Kommunstyrelsens individutskott

Torsdag 12 januari
Onsdag 15 februari
Onsdag 15 mars
Onsdag 12 april
Onsdag 17 maj
Onsdag 21 juni
Onsdag 2 augusti
Onsdag 6 september
Onsdag 11 oktober
Onsdag 8 november
Onsdag 13 december

Kontakt

Storfors kommun

0550-65100

storfors.kommun@storfors.se

Kommunsekreterare
Lennart Aronsson
0550-651 47

Länkar


Senast publicerad av Anna Eriksson