Logotype för Storfors kommun

Sammanträdestider

KF Kommunfullmäktige kl 18.00

17/2, 13/4, 16/6, 13/10, 16/11, 15/12

Hålls i Kulturhuset/Folkets Hus.

KS Kommunstyrelse kl 8.15

17/1, 14/3, 16/5, 19/9, 31/10, 21/11

Hålls i kommunhuset.

KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott kl 8.15

21/2, 26/4, 29/8. 5/lO, 24/10, 12/12

KSIU Kommunstyrelsens individutskott

12/1, 16/2, 16/3, 13/4, 18/5, 22/6, 3/8, 7/9, 12/10, 9/11, 14/12

Kontakt

Storfors kommun

0550-65100

storfors.kommun@storfors.se

Kommunsekreterare
Lennart Aronsson
0550-651 47

Länkar


Senast publicerad av Eva Wiklund