Dialog och synpunkter

För oss i kommunen är det viktigt att få reda på hur du som invånare
eller besökare i Storfors tycker att vår service fungerar. Beröm,
förslag eller klagomål ger oss värdefull information och möjlighet att
förbättra verksamheten. Därför vill vi gärna att du berättar vad du
tycker.

Medborgarförslagöppnas i nytt fönster

Lämna en synpunkt eller ställ en allmän frågalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Synpunkter, klagomål inom särskild verksamhet:

Felanmälan och synpunkter inom trafik och infrastruktur

Synpunkter, klagomål, förbättringsförslag inom stöd och omsorg

Synpunkter och klagomål inom förskola och skola

Synpunkter inom kultur, fritid, turism

Synpunkter inom bygga, bo och miljö (även vattenförsöjning)
Kontakt

Storfors Kommun

Besöksadress: Djupadalsgatan 20 Postadress: Box 1001, 688 29 Storfors Telefon vxl: 0550-651 00 Fax: 0550-651 14 E-post: storfors.kommun@storfors.se

Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-10-11