Bild på en person som lutar sig fram och håller handen vid örat som för att höra bättre.

Dialog och synpunkter

För oss i kommunen är det viktigt att få reda på hur du som invånare
eller besökare i Storfors tycker att vår service fungerar. Beröm,
förslag eller klagomål ger oss värdefull information och möjlighet att
förbättra verksamheten. Därför vill vi gärna att du berättar vad du
tycker.

Medborgarförslagöppnas i nytt fönster

Lämna en synpunkt eller ställ en allmän frågalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Synpunkter, klagomål inom särskild verksamhet:

Felanmälan och synpunkter inom trafik och infrastrukturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Synpunkter, klagomål, förbättringsförslag inom stöd och omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Synpunkter och klagomål inom förskola och skola

Synpunkter inom bygga, bo och miljö (även vattenförsöjning)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontakt

Storfors Kommun

Besöksadress: Djupadalsgatan 20 Postadress: Box 1001, 688 29 Storfors Telefon vxl: 0550-651 00 Fax: 0550-651 14 E-post: storfors.kommun@storfors.se

Senast publicerad av Eva Wiklund