Logotype för Storfors kommun

Samerkansforum - strategiska nätverk

Kommundirektörsnätverket

I kommundirektörsnätverket ingår respektive kommunchef eller kommundirektör för länets 16 kommuner. Dessutom ingår biträdande kommundirektör i Karlstads kommun samt biträdande kommundirektör i Torsby kommun. Totalt omfattar nätverket 18 direktörer.

Kommundirektörsnätverket har ett nära samarbete med Region Värmland genom Värmlandsrådet och tillsammans med regiondirektör, biträdande regiondirektör och regionala utvecklingsdirektören bildar dom Värmlandrådets arbetsgrupp.

Läs mer och se sammanträdestider på karlstad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Värmlandsrådet

En välfungerande samverkan mellan Region Värmland och länets 16 kommuner är en viktig grund i det strategiska utvecklingsarbetet. Som en mötesplats och kontaktyta för samverkan mellan Region Värmland och kommunerna har Värmlandsrådet skapats.

Rådet är den samverkansarena som Region Värmland valt för samverkan i frågor som rör regional utveckling och är på så sätt knutet till regionstyrelsen.

Syftet är att öka samarbetet mellan kommunerna.

I Värmlandsrådetrådet ingår:

Regionstyrelsens ordförande, länets 16 kommunstyrelseordföranden samt ytterligare en förtroendevald representant från varje kommun. I Värmlandsrådet ingår också presidierna i regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, kultur- och bildningsnämnden samt kollektivtrafiknämnden. Värmlandsrådet leds av regionstyrelsens ordförande.

Värmlandsrådets ordföranderåd

I Värmlandsrådets ordföranderåd representeras kommunerna och regionen av den styrande majoriteten, det vill säga ordförande i regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, kultur- och bildningsnämnden, kollektivtrafiknämnden samt kommunernas kommunstyrelser. Det är ordföranderådet som gör ställningstaganden i specifika frågor. Kommunernas kommundirektörer, regiondirektören, biträdande regiondirektör och regionala utvecklingsdirektören är adjungerade till ordföranderådet.

Kommunernas kommundirektörer, regiondirektören, biträdande regiondirektör och regionala utvecklingsdirektören är adjungerade till både Värmlandsrådet och Värmlandsrådets ordföranderåd.

Läs mer och se sammanträdestider på karlstad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad av Eva Wiklund