Logotype för Storfors kommun

Organisation / Verksamheter

Kommunövergripande

Kommunchef: Johan Rosqvist, 0550-65155

Ekonomi

Kansli

Kommunchef
Johan Rosqvist
0550-651 55

HR

Kommunikation/
Turism/Näringsliv

Kultur & fritid

 • Bibliotek
  Kulturverkstad
 •  
 • Enhetschef:
 • Olle Rodehn
 • 0550-651 20

Samhällsbyggnad

 • Gata, park, fastighet,
  VA, Kost, Lokalvård
 •  
 • Enhetschef:
 • Jukka Mäenpää
 • 0550-651 63

Arbetsmarknad & etablering, AME

Skola

Verksamhetschef: Annelie Izindre, 0550-65203

Bjurtjärns rektorsområde

Bjurtjärns skola
Ängslyckans förskol
Änglagårds förskola

 • Kroppaskolan
  Kroppaskolan
  Vikens förskola
  Hagens förskola
  Lillåsens förskola
  Öppna förskolan
 • Rektor:
 • Maria Smeds
 • Tel. 0550-652 13

Vargbroskolan

Vargbroskolan
Grundsärskolan
Vuxenutbildningen (SFI/Komvux)

Vuxenutbildningen

Komvux/grundvux
SFI

 

Sociala tjänster

Verksamhetschef: Anneli Maaranen 0550-651 99

Funktionsstöd

 • Funktionsstöd
  Skyddat boende


 • Tf enhetschef:
 • Agneta Hugander
 • 0550-651 02

Hemtjänst
Hälso- & sjukvård

 • HSL, Rehab
  Anhörigstöd
  Kvalificerad hemvård
 • Enhetschef:
 • Ulrica Collin
 • 0550-652 52

Särskilt boende

Individ och familjeomsorgen
Bistånd, Försörjningsstöd

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Planering

Senast publicerad av Eva Wiklund