Lagar och regler

I Storfors kommun finns allmänna lokala ordningsföreskrifter med bestämmelser kring allmän ordning och säkerhet på offentliga platser. Det finns också andra lokala föreskrifter som vi samlat här.

Lokala ordningsföreskrifter

De lokala ordningsföreskrifterna är ett tillägg till ordningslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Innehåll i de lokala ordningsföreskrifterna 2007PDF:

 • Lastning av varor m.m.
 • Schaktning, grävning m.m.
 • Störande buller
 • Containrar
 • Markiser, flaggor och skyltar
 • Affischering
 • Högtalarutsändning
 • Förtäring av alkohol
 • Ambulerande försäljning
 • Camping
 • Hundar
 • Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
 • Sprängning och skjutning med eldvapen m.m. (Upphävt 2008:101)PDF
 • Ridning, cykling och löpning (Ändrat 2008:50)PDF
 • Långfärdsskridskobanorpå Bergslagskanalen
 • Avgift för nyttjande av offentlig plats
 • Adressnummerskyltar (Upphävt 2008:101)PDF
 • Dispens
 • Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

Ändringar gällande områden finns i föreskrifterna från 2012PDF:01

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Lokala föreskrifter för Storfors kommunPDF
Läs mer om hälsoskydd här>

Vatten och avlopp

Allmänna bestämmelser för brukande av Storfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVAPDF

17FS2019:8 Ändring i Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter (17FS:7) för Vargtorpets vattenskyddsområdeWord

Läs mer om vatten och avlopp här>

Avfall

Enligt lag ska kommunen ta hand om hushållsavfall. Det innebär att samla in och frakta bort sopor från hushåll och jämförligt avfall från verksamheter.

Regler kring detta finns i lokala föreskrifterPDF om avfallshantering för Storfors kommun.

I avfallsplanenPDF finns en beskrivning av avfallsförhållanden i kommunen och regionen och förslag till mål för att minska avfallsmängd, avfallsfarlighet, klimatpåverkan, öka material- och energiutvinning och optimera hantering genom samverkan. Läs mer här>

Gator och gångbanor

Lokala föreskrifter om gatu och gångbanerenhållning i Storfors kommunPDF

Läs mer om trafik och gator  här>

Torghandel

Torghandelsstadga för Storfors kommunPDF

Läs mer om torghandel här>

 

Värmlands läns författningssamling

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter om till exempel strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt och kvalitetskrav för vatten. Fortsätt till författningssamlingen>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad av Kristina Elmström