Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och sammanträder som regel varje månad, med undantag för juli. Sammanträdena är öppna för allmänheten och annonseras i lokaltidningarna och på kommunens hemsida.

Kommunfullmäktiges uppgifter utifrån kommunallagen innebär att man ska besluta i strategiska, långsiktiga och principiellt viktiga frågor.

Kommunfullmäktige är också drivande i demokratiarbetet och medborgardialogen liksom för att ta fram visioner och mål. Fullmäktige beslutar också om omfattning och kvalitet i verksamheten. Fullmäktige har även ansvar för att trygga en god ekonomisk hushållning i kommunen.

Storfors kommunfullmäktiges sammansättning 2018-10-15 - 2022-10-14

Ledamöter    

Socialdemokraterna

Hans Jildesten  
Aurea Karlsson  
Ingrid Resare     
Thomas Backelin                             
Lennart Johansson   
Birgitta Viberg 
Steve Nilsson  
Christoffer Andersson
EvaLotta Härdig-Eriksson
Desirée Lavén
Leif B Persson 
Cassandra Östlund

Ersättare:                 
Urban Lavén
Janina Hjälm
Thobias Backelin
Natchaya Wiratoon
Kenneth Hjälm
Ann-Sofie Hofling

 

Vänsterpartiet

Peter Högberg
Inger Nordström
Lars-Erik Karlsson

Ersättare: 
Bengteric Bergare
Birgitta Hellberg


Centerpartiet

Håkan Larsson
Ingrid Andersson                                     
Birgitta Hagström
Mikael Lind

Ersättare:
Sebastian Holm
Brita Jansson


Moderaterna

Andris Viduss              
Peter Farrington  
Lars Johrin             

Ersättare:
Stefan Larsson
Emil Larsson

Kristdemokraterna

Monika Ståhl


Sverigedemokraterna

Juhani Verkkoperä

Storforsdemokraterna

Urban Persson

Ersättare:
Kjell Andbjörk
Karl-Siverth Walldén

Senast publicerad av Kristina Elmström 2019-04-10