Vision 2030 antogs av kommunfullmäktige

Framsida på visionsfolder med tecknade figurer - tillsammans skapar vi Storfors 2030

Nu är Visionen Storfors 2030 - Tillsammans skapar vi Storfors framtid antagen.

Framtaget material har tagits upp i följande politiska forum:

Komunstyrelsens ledningsutskott, KSLU, 30 oktober
Kommunstyrelsen, KS, 27 november
Kommunfullmäktige, KF, 14 december - visionen antogs

Alla som bor i Storfors kommun ska ha fått foldern "Vision 2030 - tillsammans skapar vi Storfors framtid" i sin brevlåda. Den kan även hämtas i Storfors kommunhus på Djupadalsgatan 20.

BLÄDDRA i vision 2030 HÄRlänk till annan webbplats

Här finns foldern som PDFPDF

Visionen har tagits fram genom en lång process med flera medborgarmöten, träffar för elever och politiska diskussioner. Den folder som alla storforsare fått i brevlådan är en lite kortare version med det allra viktigaste sammanfattat.

Vissa saker kanske kan låta som självklarheter, men funderar du lite närmare på vad olika ord och tankar kan betyda just för dig kan visionen förhoppningsvis inspirera.

Grunden för hela visionen är de fyra värdeorden; närhet, trygghet, gemenskap och stolthet. Det är just de orden som ska symbolisera Storfors. Det är också något eller några av dessa ord som våra besökare förhoppningsvis ska använda när de beskriver Storfors.

En bild ur visionsfoldern med spruthuset (gamla brandstationen med ett karaktäristiskt torn) i bakgrunden och glada människor på ett torg i förgrunden.

Så har visionen tagits fram

Alla kommuninvånare som vill bidra till Storfors kommuns utveckling har bjudits in att delta i processen och har haft möjlighet att påverka resultatet och framtagandet av Storfors nya vision, varumärke och värdegrundsarbete. Det inkluderar näringslivet, representanter för föreningslivet – idrott och kultur, Stiftelsen Björkåsen, regionala aktörer där Storfors är medlem/delägare samt politiker och tjänstemän i kommunen.
Processen kan beskriva som en transparent process med brett deltagande där olika samhälls- och intressegrupper involveras.
Processen startade i maj 2017 med offentliga dialogseminarier I Storfors, Lungsund och Bjurtjärn samt ett specifikt möte med skolelever på högstadiet Vargbroskolan. Dessutom hölls dialog i samband med kommunfullmäktige i juni.
Totalt har drygt hundra personer, i olika åldrar, deltagit i processen.
Varje träff har genomförts i tre delar där vision, värdegrund och värdskap stått i centrum.
Varje enskild träff har inkluderat en titt på omvärlden i form av en föreläsning om trender som påverkar oss. Deltagarna har satts i grupper om 5-7 personer och tillsammans har de fått i uppgift att svara på frågor om framtiden, om vad som är viktigt och hur de önskar att Storfors ska utvecklas.


Senast publicerad av Eva Wiklund