Logotype för Storfors kommun

Allmänna val

I Sverige hålls det allmänna val vart fjärde år och är det yttersta uttrycket för att vi lever i en demokrati. De allmänna valen hålls på nationell, regional och lokal nivå till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Vart femte år hålls val till europaparlamentet.

Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta.

  • Allmän rösträtt - rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, dvs. ålder, medborgarskap och bostadsort.
  • Lika rösträtt - alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, dvs. en röst per person.
  • Fria val - ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.
  • Hemliga val - väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur han eller hon röstat.
  • Direkta val - väljarna utser direkt de som sitter i t.ex. riksdagen eller kommunfullmäktige - de är direktvalda av folket.

Val till riksdag, kommun- och regionsfullmäktige Val till riksdag, kommun- och regionsfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart fjärde år.

Val till Europaparlamentet Val till Europaparlamentet infaller vart femte år. 2024 äger EU-valet rum den 9 juni 2024.

 

Kontakt

Storfors kommun
storfors.kommun@storfors.se

Politiskt ansvar
Valnämnden

Kontakt under valdagen/Valnämndens kansli
0550-65166, kl 08:00-21:00


Länkar

Budröstning

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får lämna sina valsedlar där genom bud.

Mer information här> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad av Eva Wiklund