Allmänna val

Röstkort
Frågor om röstning Storfors kommun, tel. 0550-651 53, 651 37, 65100


 

Vallokaler (för röstning på valdagen) Öppet kl 08.00-20.00

 

 

Valdistrikt

 

 

Lokal

 

 

Storfors centrala

 

 

Vargbroskolan

 

 

Bjurtjärn

 

 

Bjurtjärns skola

 

 

Lungsund

 

 

Lungsunds församlingshem

  

Röstningslokal (för förtidsröstning)

 

 

Valdistrikt

 

 

Lokal

 

 

Samtliga

 

 

Kommunhuset

 

I Sverige hålls det allmänna val vart fjärde år och är det yttersta uttrycket för att vi lever i en demokrati. De allmänna valen hålls på nationell, regional och lokal nivå till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Vart femte år hålls val till europaparlamentet.

Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta.

  • Allmän rösträtt - rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, dvs. ålder, medborgarskap och bostadsort.
  • Lika rösträtt - alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, dvs. en röst per person.
  • Fria val - ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.
  • Hemliga val - väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur han eller hon röstat.
  • Direkta val - väljarna utser direkt de som sitter i t.ex. riksdagen eller kommunfullmäktige - de är direktvalda av folket.

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästkommande val är:

  • 9 september 2018

 

Val till Europaparlamentet Val till Europaparlamentet infaller vart femte år. Senaste valet var 25 maj 2014.

 

Kontakt

Storfors kommun
storfors.kommun@storfors.se

Kanslichef
Oskar Eklöf
0550-651 03

 

Politiskt ansvar
Valnämnden

Länkar

Öppettider

VALDAGEN

På valdagen är alla lokalerna öppna 08.00-20.00

 

FÖRTIDSRÖSTNING

Förtidsröstning pågår 2018-08-22—2018-09-09 i Kommunhuset.

Öppettider 2018-08-22—
2018-09-08:

Måndag, Tisdag, Onsdag.
Kl. 11.00 - 13.00.
Torsdag. Kl. 17.00 - 19.00.
Fredag. Kl. 11.00 -13.00.
Lördag - Söndag Kl. 11.00 -13.00.

Valdagen söndagen 2018-09-09 är förtidsröstningen öppen hela dagen kl. 08.00-20.00.

Ambulerande röstmottagare

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe kan lämna sina röster till särskilt förordnade röstmottagare.

Ambulerande röstmottagare finns tillgängliga på vardagar under perioden 22/8-7/9

Väljaren  behöver ha

  • Röstkort
  • ID-handling

Ring 0550-651 80 för information och för att boka tid.

Budröstning

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får lämna sina valsedlar där genom bud.

Mer information här>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-08-21