Allmänna val

Omval i Falu kommun

Den 6 februari 2019 beslutade Valprövningsnämnden att omval till kommunfullmäktige i Falun ska genomföras. Valmyndigheten har samrått med länsstyrelsen och den 7 april 2019 är valdag för omval i Falun. Enligt vallagen ska alla kommuner i landet vid ett omval ordna med förtidsröstning.

Förtidsröstning för omval till Kommunfullmäktige Falu kommun

Kommunhuset, Djupadalsgatan 20, Storfors

Torsdag den 28 mars 2019, klockan 15:00-18:00

På Valmyndighetens webbplats kan du läsa mer om omval.länk till annan webbplats

Europaparlamentsvalet 2019

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren. Du kan börja förtidsrösta fr.o.m. 8 maj. Läs mer>

 

I Sverige hålls det allmänna val vart fjärde år och är det yttersta uttrycket för att vi lever i en demokrati. De allmänna valen hålls på nationell, regional och lokal nivå till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Vart femte år hålls val till europaparlamentet.

Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta.

  • Allmän rösträtt - rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, dvs. ålder, medborgarskap och bostadsort.
  • Lika rösträtt - alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, dvs. en röst per person.
  • Fria val - ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.
  • Hemliga val - väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur han eller hon röstat.
  • Direkta val - väljarna utser direkt de som sitter i t.ex. riksdagen eller kommunfullmäktige - de är direktvalda av folket.

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart fjärde år.

Val till Europaparlamentet Val till Europaparlamentet infaller vart femte år.

 

Kontakt

Storfors kommun
storfors.kommun@storfors.se

Kanslichef
Oskar Eklöf
0550-651 03


Politiskt ansvar
Valnämnden

 

Länkar

Öppettider

Tider meddelas här när de är fastställda.

Ambulerande röstmottagare

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe kan lämna sina röster till särskilt förordnade röstmottagare.

Ambulerande röstmottagare finns tillgängliga på vardagar under perioden ......

Väljaren  behöver ha

  • Röstkort
  • ID-handling

Ring 0550-651 80 för information och för att boka tid.

Budröstning

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får lämna sina valsedlar där genom bud.

Mer information här>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad av Kristina Elmström 2019-03-20