Förskola

I Storfors finns 6 kommunala förskolor. På förskolornas egna webbsidor kan du läsa om deras verksamhet och hitta kontaktuppgifter.

Förskolorna i centralorten är Viken, Hagen och Lillåsen

Förskolorna i Bjurtjärn är Ängslyckan och Änglagård


Verksamhetschef:
Ingmarie Thyr  
0550-65205
e-post ing-marie.thyr@storfors.se
Besöksadress: Djupadalsgatan 20, 688 30 Storfors

Förskolechef
Lena Duvander
0550-652 66

 


Debiteringar, avgifter blanketter:
Marita Sjöberg, 0550-65137
e-post marita.sjoberg@storfors.se.

Kontakt

Förskolechef
Lena Duvander
0550-652 66

Besöksadress
Kommunhuset
Djupadalsgatan 20

 

Senast publicerad av Kristina Elmström 2019-01-14