Logotype för Storfors kommun

Grundskola

I Storfors kommun finns tre grundskolor, Bjurtjärns skola, Kroppaskolan och Vargbroskolan.​

Bjurtjärns skola i kommunens södra del har årskurserna 1-6. Här finns också förskoleklass och fritidsverksamhet.

Kroppaskolan finns i tätorten med verksamhet för årskurs 1- 3. Kroppaskolan är unik som byggnad genom att skolan är lyckat resultat på hur man kan bygga om hyreslägenheter till modernt fungerande skolmiljöer. På skolan finns förskoleklass och fritidsverksamhet.

Vargbroskolan åk 4-9 samt särskola finns i tätorten.
Vargbroskolan har sex klasser i årskurs 4-6, sex klasser i årskurs 7-9. Inom verksamheten finns även en lokalintegrerad grundsärskola årskurs 1-9. Personalen arbetar organiserade i arbetslag.

Utvecklandet av nya ämnesintegrerade arbetssätt, elevinflytande och elevdemokrati är prioriterade områden. Inom skolan finns väl inarbetade trygghetsgrupper. För att öka trivseln anordnar skolan bla. besök i Norge och där Dombås fjällskola för år 7, skidresor mm.

Skolan har "människor möts" som prioriterat område.

Internationella utbyten.
Hela årskurs 9 besöker under vårterminen Polen med Auschwitz som huvudmål. Resan är slutpunkten på ett stort demokratiprojekt som bedrivs under högstadietiden.


Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre