Logotype för Storfors kommun

Vuxenutbildning

Välkommen till Vuxenutbildningen i Storfors

Den kommunala vuxenutbildningen vänder sig till dig som vill komplettera din tidigare utbildning, läsa in en behörighet för högre studier, höja kompetensen inom ditt nuvarande yrke eller skaffa dig utbildning för ett nytt yrkesområde.

Storfors kommun bedriver inga egna komvuxutbildningar, utan vi samarbetar med andra kommuner i Värmland och utbildningsanordnare såsom Hermods. Hermodsutbildningen bedrivs i huvudsak på distans och söks via vår egen e-tjänst Kommunal vuxenutbildning - ansökan.

Utbildningen är kostnadsfri men litteraturen köper du själv.


Yrkesutbildning på gymnasial nivå

I Värmland finns samverkan för yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Du som bor inom Värmland kan ansöka till yrkesutbildning som anordnas av någon av följande kommuner: Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng.

Läs mer om vilka utbildningar som finns inom Värmland i utbildningskatalogen på Värmlands gemensamma sida Vux Värmland Länk till annan webbplats..

Vill du göra en ansökan till en yrkesutbildning behöver du:

  • Lämna in ansökan hos den kommun där utbildningen anordnas antingen via det system kommunen tillhandahåller eller via ansökningsblankett.
  • Ansökan ska även lämnas till oss i din hemkommun. Tag kontakt med studie- och yrkesvägledare.
  • Ansökan ska innehålla betyg, testresultat och andra handlingar som visar att du har de förkunskaper/behörigheter som krävs för utbildningen du vill söka.
  • Ansökan ska vara komplett med betyg, CV och personligt brev sista ansökningsdag. Samtliga dokument ska lämnas in på det sätt enskild kommun ger anvisningar om.

Vux Värmland - Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yrkesvux Filipstad - Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Yrkesvux Kristinehamn - Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Observera att det även finns möjlighet att läsa in en yrkeskompetens via Yrkeshögskolan. Dessa utbidningar söks direkt hos utbildningsanordnaren och behöver inte godkännas av oss i Storfors kommun.

Yrkeshögskolan Värmland Länk till annan webbplats.
Yrkeshögskolan Sverige Länk till annan webbplats.

Ansökan

Ansökan till utbildningar i andra kommuner görs direkt via respektive kommuns/skolas ansökningsväg. Du kan behöva skriva ut din ansökan och få den beviljad av oss innan eventuell antagning kan ske.

Ansökan till distansstudier via Hermods eller prövning av enstaka kurs sker under nedan angivna ansökningsperioder via e-tjänst: Ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nästa ansökningsperiod är öppen 15 oktober till 15 november 2023. Studiestart är då tidigast 8 januari 2024.

Kommande ansökningsperioder:

Ansökan 15 januari - 15 februari för studiestart den 11 mars 2024

Ansökan 15 mars - 15 april för studiestart den 20 maj 2024

Ansökan 15 maj - 2 juni för studiestart den 12 augusti 2024


Prövning

Du kan ansöka om särskild prövning om du vill få chans att höja ett betyg som du redan fått, eller vill få betyg i ett ämne som du behärskar men inte har ett betyg i. Du måste vara över 20 år gammal för att ansöka.

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i ett ämne i grund- eller specialskolan eller i en kurs i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen.

Kostnad för prövningen är 500 kr och den betalas via swish vid prövningstillfället.

Vi erbjuder prövning vid två tillfällen under året. En på våren och en på hösten.

Nästa prövningstillfälle är den 7 mars. Ansökan görs via samma e-tjänst som för ansökan till vuxenutbildningen ovan och måste vara inne senast den 15 februari 2024.


Detta kan du studera

  • Svenska för invandrare
  • Grundläggande vuxenutbildnig
  • Gymnasial vuxenutbildning
  • Särskild utbildning för vuxna

Svenska för invandrare är till för dig som har ett annat modersmål än svenska. Utbildningen ger dig språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv.

Grundläggande vuxenutbildning vänder sig till dig som saknar kunskaper motsvarande utbildning i grundskolan.

Gymnasiel vuxenutbildning vänder sig till dig som saknar kunskaper motsvarande kurser i gymnasieskola för att bli behörig för högre studier eller skaffa en utbildning inom ett yrkesområde

Särskild utbildning för vuxna eller som det tidigare hette Särvux är kommunens utbildning för vuxna över 20 år som har en utvecklingstörning.


Vem har rätt att studera på Komvux?

Enligt skollagen (20 kap, 11§ och 20§) får en vuxen studera på Komvux från och med höstterminen det år som han eller hon fyller 20 år eller efter att denne har slutfört sina studier på gymnasiet. Man ska vara bosatt i kommunen och sakna sådana kunskaper utbildningen syftar till. Man ska också bedömas ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.


Studievägledning

Vill du ha hjälp med att planera dina studier är du välkommen att kontakta Charlotte Nilsson tel 0550-651 48, charlotte.nilsson@storfors.se.

Med mig kan du diskutera dina studie- och yrkesplaner, alternativa utbildningsvägar och få stöd i din beslutsprocess.

Välkommen att höra av dig eller beställa tid för ett personligt besök.

Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre