Logotype för Storfors kommun

Placering

Solforsen ligger i vackra Bergslagen med närhet till Kristinehamn/Karlskoga/Filipstad/Örebro samt Karlstad.

Solforsen är ett kommunalt drivet skyddat boende, vi har bemanning dygnet runt, av utbildad personal. Vi uppfyller socialstyrelsens rekommendationer för skyddat boende. Mottagning kan ske dygnet runt.

Vi välkomnar kvinnor från hela landet oavsett ålder, socioekonomisk tillhörighet, etnicitet, kulturell, sexuell läggning eller religiös tillhörighet.

Personal på Solforsen har erfaren samt utbildad personal med kunskaper inom området våld och med människor som befinner sig i kris samt kunskap om arbete med barn som bevittnat våld.

Personal har utbildning i FREDA, våld i nära relation och MI-samtal. Sammansättningen på personalen är bl.a kurator, behandlingsassistent och barnsamordnare.

Stor vikt läggs på att stärka kvinnan. Vi strävar efter att stödja den skyddssökande i processen att skapa sig en självständig tillvaro.

För oss är också barnens behov av emotionellt stöd en hälsofrämjande insats, en viktig del i vårt arbete att stärka barnen så att placeringen hos oss kan bli en vändpunkt även för dem. Vi jämställer barnens behov med mammans behov av trygghet, vi ser inte barnen som endast medföljare utan som egna brottsoffer som enligt barnkonventionen har rätt att leva fritt från våld (artikel 19).

Inför varje placering genomför vi en placeringsutredning för att säkerställa att vi kan tillgodose de individuella behoven. Solforsen upprättar en genomförandeplan tillsammans med den skyddssökande, utifrån den placerande socialtjänstens vårdplan.

Placering på Solforsen sker efter socialtjänstens beslut. Vid behov kan hämtning och transport ordnas, enligt överenskommelse med boendets personal.

Möjlighet finns att kunna ta med sig husdjur.

I placeringskostnaden ingår:

 • Tillgång till gemensam aktivitet/ pedagogisk barn aktivitet/fika en till flera gånger per vecka.
 • Vardagligt stöd av hot och våldsutbildad personal.
 • Möjlighet till 3 stöd samtal av utbildad personal.
 • Personlig kontaktperson.
 • Personlarm kan utlånas vid behov.
 • Startkitt med hygienartiklar.
 • Välkomstgåva till barn.

De boende har även tillgång till:

 • Egna låsbara rum och badrum.
 • Vardagsrum/tv rum/sällskaps rum för ex handarbete, pyssel.
 • Lekrum.
 • Tv-spelsrum
 • Samtalsrum.
 • Kök (på boendet finns två olika kök).
 • Familjerum.
 • Rörelsehinderanpassat rum.
 • Tvättstuga.
 • Rum avsett för husdjur finns.

På Solforsen finns allt samlat i en och samma byggnad. Livsmedelsbutik, vårdcentral, BVC, skola samt lekplats finns i närområdet.

Ytterligare stöd kan erbjudas efter behov, efter beställning av sändande part:

 • Under boendetiden erbjuder vi samtalsstöd - bearbetande och motiverande samtal.
 • Vi erbjuder även praktiskt och psykosocialt stöd vid kontakt med myndigheter och andra instanser.
 • Om skyddsökande har med sig barn erbjuder vi samtalsstöd.
 • Vi kan erbjuda transporter till ex läkarbesök, polisförhör, inköp av olika slag


 • Referens – Individ och Familjeomsorgen Grums kommun| 0555-421 01| laila.strandh@grums.se
 • Referens – Individ och Familjeomsorgen Arvika kommun |0570-76 40 61 |therese.a.johansson@arvika.se


Välkommen att kontakta oss angående placering:

Vänlig hälsning: Linda Larsson med personal

Solforsen

Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Föreståndare
072-147 01 23

Solforsen: 070-673 50 85 (dygnet runt)

Maila oss gärna via E-post: 
solforsen@storfors.se

Senast publicerad av Minna Rudnick