Logotype för Storfors kommun

Länkar

www.polisen.se Länk till annan webbplats.
Till Polisen kan du vända dig för att anmäla den här typen av brott. Ring 112 vid akut nödsituation eller 114 14 vid ärenden som inte är akuta.

storfors.se/Socialjour
Socialjouren handlägger akuta sociala ärenden när ordinarie socialtjänst har stängt. Det gäller ärenden som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Socialjourens tider, Söndag – torsdag 16.30-00.00. Fredag – lördag 16.00-01.30.

Kontakta socialjourenTelefonnummer 054-540 50 54, 054-540 54 14 Du kan alltid ringa 112 för att komma i kontakt med socialjouren i din kommun.

1177 Länk till annan webbplats.
Sjukhus. Om du utsatts för våld kan du vända dig till närmaste vårdcentral, sjukhusets akutmottagning, kvinnoklinikmottagning eller psykiatrimottagning för att få läkarvård eller psykiatrisk hjälp. Dina eventuella skador bör du så snart som möjligt få dokumenterade för att på bästa sätt kunna tillvarata dina rättigheter. Telefon 1177

Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats.
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. De har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.
Telefon 020-505050.

Bottsofferjouren Länk till annan webbplats.
Brottsofferjouren är en ideell förening som kostnadsfritt ger stöd åt människor som utsatts för brott, blivit vittnen till brott eller är anhörig till någon som drabbats av brott. Här kan du bland annat få hjälp via samtal, rådgivning och hjälp i myndighetskontakter och försäkringsfrågor i samband med brott.


Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Föreståndare
072-147 01 23

Solforsen: 070-673 50 85 (dygnet runt)

Maila oss gärna via E-post: 
solforsen@storfors.se

Senast publicerad av Sofia Axén