Logotype för Storfors kommun

Samhällsorientering- för dig som är ny i Sverige

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Kursen ger dig viktig information - för en bra start i Sverige!

Det handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj. Kursen är om möjligt på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Det kan även finnas möjlighet att kursen sker på lätt svenska. Du får lyssna, fråga och diskutera. Kursen är gratis!

Kursinnehåll

Åtta teman ingår i kursen:         

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka i Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverige

Vem kan gå kursen?

Samhällsorienteringen är för dig som är mellan 18 och 64 år, ny i Sverige och

 • har en etableringsplan
 • eller är anhöriginvandrare  (som kommer från land utanför EU/ EES samt folkbokfördes i en kommun för första gången efter 1 maj 2013.)

Samhällsorientering erbjuds inte till dig som är:

 • medborgare i ett EES-land eller Schweiz
 • gymnasiestuderande  
 • arbetskraftsinvandrare
 • gäststuderande/gästforskare

Anmälan

Du kan anmäla dig genom att kontakta oss.

Tips! www.informationsverige.se Länk till annan webbplats. är en webbportal för dig som är ny i Sverige. Här kan du läsa mer om det svenska samhället. All information finns på flera olika språk

Senast publicerad av Eva Wiklund