Logotype för Storfors kommun

Flyktingmottagande

Asylsökande flyktingar

Medan en person är asylsökande, under tiden han eller hon väntar svar på ansökan om uppehållstillstånd, har Migrationsverket det övergripande ansvaret och personen bor då antingen på ett asylboende eller hos släktingar.  

Kommunplacerade flyktingar

De personer som beviljas uppehållstillstånd har rätt att bosätta sig var som helst i Sverige. Då gäller det ordinarie samhällsansvaret som bland annat tas av kommunen, Försäkringskassan och inte minst Arbetsförmedlingen.

Storfors tar också emot anvisade nyanlända.  Dessa personer har uppehållstillstånd redan när de kommer och de placeras i vanliga lägenheter i kommunen.

Kommunens ansvar  

En person som bott hos vänner eller släktingar under asyltiden ska efter den fått sitt uppehållstillstånd folkbokföra sig - och blir på så sätt bosatt i kommunen. De som bott på ett asylboende placeras, eller anvisas av  Migrationsverket till någon av Sveriges kommuner - och då erbjuds de nyanlända boende av kommunen. Självklart kan även de som bott på ett asylboende själva välja att ordna ett eget boende när de fått uppehållstillstånd.

Kommunen ansvarar för undervisning i svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och annan vuxenutbildning för de nyanlända som fått uppehållstillstånd. 

När det gäller barn ansvarar kommunen för skola, förskola och barnomsorg både för de barn som fått uppehållstillstånd och för de asylsökande barnen. Kommunen bör ordna en plats i skolan inom en månad. När det gäller asylsökande har familjerna rätt att söka barnomsorg  15 timmar i veckan för barn mellan 3-5 år ( från höstterminen, det år barnet fyller tre år) och där har kommunen tre månader på sig att ordna en plats.

Kommunen får statsbidrag för SFI, skola, förskola och barnomsorg. När det gäller ekonomi och sysselsättning är det framförallt Arbetsförmedlingen som har en stor roll. Under sina första två år med uppehållstillstånd får de flesta nyanlända etableringsersättning från staten.

Vill du läsa mer om hur flyktingmottagandet i Sverige går till kan du göra det på Migrationsverkets sida Länk till annan webbplats.

Mottagande

Det är landets länsstyrelser som tecknar nya överenskommelser om mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn med kommunerna.

Sedan den 1 januari 2017 har Migrationsverket hela ansvaret att anvisa kommuner att ta emot nyanlända för bosättning. Att Migrationsverket skulle ta över anvisningsansvaret föreskrevs i bosättningslagen som trädde i kraft 1 mars 2016. Enligt bosättningslagen ska alla kommuner ta emot nyanlända som omfattas av lagen för bosättning.


Senast publicerad av Eva Wiklund