Logotype för Storfors kommun

Färdtjänst

Färdtjänst är en transportservice för dig som har en långvarigare funktionsnedsättning som gör att du inte kan åka med allmänna kommunikationer.

Du kan få färdtjänst för att hälsa på någon, men också för att till exempel vara med på ett möte eller uträtta ärenden. Enligt lagen om färdtjänst har man rätt att få färdtjänst om man bedöms behöva det.

I Storfors har kommunen överlåtit färdtjänsten till Värmlandstrafik AB som utför transporterna. Mer information och ansökningsblanketter i länk till höger.
Bedömning av behov görs av en särskild färdtänsthandläggare anställd av Värmlandstrafik AB. Man har inte rätt till obegränsad färdtjänst utan färdtjänsthandläggaren beslutar om vilken typ av färdtjänst man ska få och antal resor per månad. Färdtjänst omfattar resor med både personbil och specialfordon, så kallade handikappbussar.

Senast publicerad av Kristina Elmström