Logotype för Storfors kommun

Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din bostad för att underlätta och göra din vardag enklare så kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Du kan endast få bidrag till en bostad där du bor permanent.

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag kan beviljas till en person med bestående funktionsnedsättning, exempelvis nedsatt syn, funktionsvariation eller rörelsehinder.

Bostadsanpassning kan beviljas endast i de fall då träning eller lösa hjälpmedel inte räcker till för att fylla behovet.

Ändamålet med bidraget är att den person som har funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Anpassningen utförs i eller i anslutning till bostaden. Barn som bor växelvis kan få båda bostäderna anpassade om behov av detta finns.

Om du byter bostad är möjligheterna att få bidrag begränsade på grund av att du förväntas välja en bostad som är lämplig för de behov du har.

Vad får man bidrag till?

Bostadsanpassningsbidrag kan sökas för enklare åtgärder, till exempel borttagning av trösklar eller uppsättning av stödhandtag.

Du kan även ansöka om bidrag för att utföra större åtgärder i bostaden, till exempel breddning av dörrar eller borttagning av badkar.

Du kan endast få bidrag till bostadens fasta funktioner. Du kan inte få bidrag för att åtgärda byggtekniska brister i bostaden, till exempel dåligt fall till golvbrunn i badrummet.

Bidrag beviljas inte heller till åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll eller sådana åtgärder som behövs på grund av slitage, till exempel spruckna kakelplattor i badrummet.

Utanför bostaden kan du ansöka om bidrag för exempelvis ramp i trappa, räcken, hissplatta eller annan utjämning av nivåskillnader.

Kostar det att ansöka?

Det kostar ingenting att ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Men tänk på att du behöver fastighetsägarens medgivande för att få utföra bostadsanpassningar i hyres- eller bostadsrättslägenheter.

Innan du ansöker

Börja med att kontakta kommunens arbetsterapeut som kan hjälpa till med att avgöra om det är ett hjälpmedel, förändrat tillvägagångssätt eller en bostadsanpassning som behövs. Skulle en bostadsanpassning behövas så kan kommunens arbetsterapeut hjälpa dig med ansökan.

Intyg behövs

För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag behöver du ett skriftligt intyg om att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Intyget kan skrivas av kommunens arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig person som har kännedom om funktionsnedsättningen.

Bidragets storlek

Bostadsanpassningsbidraget täcker en skälig kostnad för åtgärderna.

Så ansöker du

Ansökningsblanketter för bostadsanpassning finns här i högerspalten samt hos arbetsterapeuten.

Ansökningsblanketten skickas tillsammans med intyg till:
Karlskoga kommun
12 Tillväxt och tillsynsförvaltningen
691 83 Karlskoga

OBS - Märk kuvertet: ”BAB”


Kontakt

Arbetsterapeut
Anna-Karin Andersson
0550-652 70

 

Handläggare för bostadsanpassningsbidrag Karlskoga och Storfors
kontaktas via
Karlskoga kommuns växel
Telefon: 0586-610 00
(mån-tors 07.30-16.30,
fre 07.30-16.00
info@karlskoga.se


Senast publicerad av Anna Eriksson