Skyddat boende Solforsen i Värmland

På Solforsens skyddade boende erbjuder vi trygghet. Vi är är bemannade dygnet runt.

Syftet med Solforsen är att stödja enskilda kvinnor som söker skydd och stöd från närståendes våld, att tillfälligt ge skydd i en akut situation.

Vi välkomnar alla kvinnor och barn och strävar efter att öka säkerheten och tryggheten för de våldsutsatta samt att stödja den skyddsökande i processen att skapa sig en självständig tillvaro.

Solforsen är ett kommunalt drivet skyddat boende som bedrivs med trygghet och tillgänglighet i fokus. Solforsen är bemannat dygnet runt av personal på plats, året runt av anställd personal. Vi uppfyller socialstyrelsens rekommendationer för skyddat boende.

Placering på Solforsen sker efter socialtjänstens beslut. Vi välkomnar kvinnor från hela landet och mottagning kan ske dygnet runt.

Solforsens skyddade boende arbetar efter socialtjänstens vårdplan och upprättar genomförandeplaner tillsammans med kvinnan.

Regelbundna och löpande säkerhetssamtal görs i förebyggande syfte. Vistelsen på Solforsen inleds alltid med ett säkerhetssamtal där vi informerar om vikten av säkerhetstänkande. Vi arbetar med riskbedömningar utifrån Freda.

Solforsen ligger i MellanSverige, vi har även möjlighet att hämta skyddssökande vid behov.

 

Placering

Nu när kommunerna har en ansträngd ekonomi vill vi inte att kostnader ska drabba de våldsutsattas behov av skydd. Därför erbjuder vi på Solforsens skyddade boende nu placeringar till en billigare kostnad.

En placering för en vuxen hos oss kostar 1 100 kr/dygn och medföljande barn 500 kr/dygn.

Hos oss på Solforsen får man ett eget rum, tillgång till gemensamhetsutrymmen, ex kök, vardagsrum, samtalsrum (både för barn och vuxna), pysselrum, lekrum & tv-spelsrum. Vi erbjuder daglig sysselsättning och dagliga stödsamtal. Boendet är låst och larmat, har galler för fönstren och ett trygghetslarm. Vi tar gärna emot husdjur.

I kostnaden ingår:

  • Stöd i vård- och myndighetskontakter
  • Ett startkit med hygienartiklar till både barn och vuxen
  • Gemensam fika varje dag
  • Välkomstgåva till barn

På Solforsen arbetar behandlingsassistenter och barnsamordnare. På dagtid finns även en kurator på plats. Vi upprättar en genomförandeplan utifrån den placerande socialtjänstens vårdplan. Personal har utbildning bland annat i FREDA, MI-samtal och våld i nära relationer. Boendet uppfyller socialstyrelsens rekommendationer för skyddat boende.

Boendet är väl anpassat för barn, vi har bland annat en barnsamordnare som bedriver pedagogisk verksamhet. För oss är barnens behov av emotionellt stöd en hälsofrämjande insats - en viktig del i vårt arbete att stärka barnen så att placeringen hos oss kan bli en vändpunkt även för dem.

Vi jämställer barnens behov med mammans behov av trygghet - vi ser inte barnen som endast medföljare till mamman utan som egna brottsoffer som enligt barnkonventionen har rätt att leva fritt från våld (artikel 19).

Referens – Individ och Familjeomsorgen Grums kommun| 0555-421 01| laila.strandh@grums.se

Referens – Individ och Familjeomsorgen Arvika kommun |0570-76 40 61 |therese.a.johansson@arvika.se

Placering på Solforsen sker efter socialtjänstens beslut. Vi välkomnar kvinnor från hela landet och mottagning kan ske dygnet runt. Solforsen ligger i Östra Värmland. Solforsen tar inte emot kvinnor med aktivt missbruk.

Är du privatperson och behöver snabb hjälp kontakta socialtjänsten i din kommun, kvinnojouren eller ring 112.

Inför varje placering genomför vi en placeringsutredning för att säkerställa att vi kan tillgodose de individuella behoven. Solforsen upprättar en genomförandeplan tillsammans med den skyddssökande, utifrån den placerande socialtjänstens vårdplan. Genomförandeplanen ska tydliggöra för den skyddssökande, socialnämnden och det skyddade boendet vad som ska göras, av vem, när och hur


Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Enhetschef
0550-651 96

Föreståndare
0550-651 58

Solforsen: 070-673 50 85 (dygnet runt)

Maila oss gärna via E-post: 
solforsen@storfors.se

Senast publicerad av Kristina Elmström 2020-03-17