Logotype för Storfors kommun

Vill du forma vårens kulturträffar för anhöriga?

Är du över 18 år och stödjer eller vårdar någon som är äldre, har ett funktionshinder eller en långvarig sjukdom?

Då är det dig vi söker!

Med hjälp av projektmedel från Region Värmland kommer vi att anordna tio kulturella "prova-på-aktiviteter" under våren. Du får vara med och önska vad som ska hända på de kostnadsfria träffarna.

Kanske vill du gå på bio? Lära dig dreja eller måla? Eller är det kanske körsång som är din grej? Sällskapsdans? Teater? Författarbesök?

Lämna dina idéer till oss via tipslådan nedan eller slå en signal!

Storfors och Kristinehamns kommuner har gemensamt ansökt om och beviljats projektmedel från Region Värmland. Syftet med projektet är att undersöka om olika typer av kulturaktiviteter kan öka upplevelsen av välmående och hälsa hos målgruppen anhöriga. Aktiviteterna kommer att genomföras under våren 2019 och består av 10 prova-på-tillfällen i varje kommun.

Vad vill du göra?

Innan vi börjar projektet vill vi ta reda på vilka kulturaktiviteter som anhöriga i våra kommuner skulle vilja prova på. De förslag och idéer vi får in under kartläggningen kommer att ligga till grund för hur vi utformar träffarna under våren. Tänk fritt och dela med dig av dina önskemål och idéer till oss! Senast 31 december 2018 vill vi ha dina förslag.

Du kan ringa in dina förslag till anhörigstödjare Ann Westerlund, tel 0550-652 54, skicka via mail till ann.westerlund@storfors.se eller använda tipslådan nedan.

Tusen tack för att du är med och formar vårens kulturträffar för anhöriga!

(Anhörig är du som är över 18 år och som stödjer eller vårdar någon som är äldre, har ett funktionshinder elle en långvarig sjukdom.)

TIPSLÅDASenast publicerad av Eva Wiklund