Logotype för Storfors kommun

Uppdaterade avgifter inom vård och omsorg

Nu finns uppdaterade listor över avgifter för vård coh omsorg här på kommunens hemsida.

Avgifter för vård och omsorg från 1 maj 2021 fastställdes av kommunfullmäktige i Storfors kommun kommunfullmäktige den 18 mars 2021 och börjar att gälla från den 1 maj. Avgift för trygghetslarm är fastställd sedan tidigare.

Ytterligare information om taxor och avgifter ges av avgiftshandläggare Cecilia Collin på tel 0550-651 53.

Gå direkt till sidan med aktuella taxor.

Senast publicerad av Eva Wiklund