Logotype för Storfors kommun

Storfors nya socialchef Anneli Maaranen tillträder den 8 januari

Flera personer i en korridor

Anneli Maaranen (mitten), ny socialchef i Storfors från 8 januari, träffar personal inom individ- och familjeomsorgen tillsammans med nuvarande verksamhetschef Agneta Hugander. Th Anneli i samtal med kommunchef Johan Rosqvist.

Den 8 januari tillträder Anneli Maaranen tjänsten som socialchef i Storfors kommun. I bagaget har hon långt över 20 års erfarenhet som chef inom området IFO, vård och stöd.

- Jag är glad och känner en ödmjukhet inför att få börja jobba i verksamheten. Mest är jag förväntansfull och har en förståelse för att medarbetarna kan ha olika tankar och reaktioner på de förändringar som skett, säger hon.

Annelie kommer ursprungligen från Karlskoga där hon även bor idag, men hon har tidigare bland annat jobbat som socialchef i både Kumla och Tibro.

Under det senaste året har Storfors kommun haft en tillfällig verksamhetschef på konsultbasis i Agneta Hugander. En ny organisation har arbetats fram och ett omställningsarbete har genomförts för en budget i balans.

Kommunchef Johan Rosqvist är mycket nöjd med att kommunen nu kommer att ha en socialchef på plats med övergripande ansvar för enheterna inom individ- och familjeomsorg, särskilt boende, hemtjänst, hemvård och funktionsstöd.

- Jag är stolt över att vi har lyckats attrahera en så kompetent och erfaren person som kan komma in med nya perspektiv, kunskaper och en positiv personlighet, säger han.

Anneli har finskt påbrå men har vuxit upp i Karlskoga. Hon har en rad olika roller i bagaget, från sjukvårdsbiträde i ungdomen till kurator, socialsekreterare, enhetschef och socialchef med ansvar för IFO, vård, omsorg och LSS. Hon har även drivit eget företag där hon hjälpt andra företag med administration och bokföring

- Jag har alltid tyckt om att jobba med människor och drivits av att hitta bra arbetssätt. Mötet med människor är så lärorikt och har inspirerat och engagerat mig under hela min yrkesbana, säger Anneli.

Att förhålla sig till lagen, men samtidigt sträva efter att förmedla en stor dos av medmänsklighet och professionalitet har varit en röd tråd i många av hennes uppdrag. Anneli säger att hon har en stark tro på människans förmåga och att hon hellre ser lösningar än problem.

- Vi har ansvar för skattemedlen eftersom de ska räcka till dem som har det allra svårast och är skörast, samtidigt behöver vi bemöta alla med respekt och ge en jämlik service, säger Anneli.

Hon pekar på att Sveriges lagar och kommunens riktlinjer ger stöd i beslutsfattandet och utförandet av en insats.

- Bemötandet av varandra ansvarar vi däremot alla för, säger hon.

Som chef och ledare beskriver hon sig som målfokuserad, engagerad, trygg, lugn, driven och tålmodig.

- Folk brukar säga att jag har glimten i ögat också, skrattar hon.

Att jobba för att verksamheterna tillsammans ska nå de mål som är uppsatta är självklart.

- Vi får inte tappa kontakten med målet, för då vet vi inte vart vi ska, säger hon.

Att främja en god organisation där alla är på jobbet för medborgarnas bästa är viktigt även i tuffa tider, menar hon.

- Det är viktigt att medarbetarna känner trygghet och förutsägbarhet i sitt arbete. Att skapa struktur och informationskanaler är prioriterat. Ärlighet på alla nivåer är ett absolut krav, säger hon och betonar värdet av lyhördhet för medarbetarnas tankar och känslor.

Anneli tillträderefter helgerna, men har under hösten hunnit göra några besök i Storfors.

Att lära känna organisationen och ge sig själv och medarbetarna en chans att träffa varandra blir arbetet den första tiden.

- För mig är personlig kontakt viktigt, jag har ingen önskan om att vara en pappersprodukt, säger Anneli.

Hon ser stora fördelar med att jobba i en liten kommun.

- Man får en helt annan energi och en närhet i en liten kommun. Jag ser verkligen fram emot att få bli en del i samhällsutvecklingen i Storfors, säger hon.

Senast publicerad av Eva Wiklund