Logotype för Storfors kommun

Startskott för snabb hjälp till unga i Östra Värmland

Under torsdagen höll den nya enheten workshop i Storfors. Enheten består (fr vä) av enhetschef Catarina Grässjö, psykolog Maria Lindqvist, kurator Linda Löf, kurator Petra Eriksson, sjuksköterska Johanns Åberg, vårdadministratör Madeleine Johansson samt kurator Lisa Jacobsson.

Nu ska även Östra Värmlands unga få tillgång till snabb hjälp när de drabbas av psykisk ohälsa.

Första linjen unga Östra startar i tre kommuner i slutet av oktober.

- Det här ska vara en okomplicerad väg till hjälp för unga som inte mår riktigt bra, säger enhetschef Catarina Grässjö.

Första linjen är ett samarbete mellan landstinget och kommunerna och den nya enheten finansieras till 70 procent av landstinget och 30 procent av Storfors, Filipstads och Kristinehamns kommuner.

Enheten består av ett ambulerande team som ska finnas på de tre orterna olika dagar i veckan. En stor del av verksamheten är också uppsökande bland målgruppen som är ungdomar mellan 6 och 20 år.

- Vi måste helt enkelt finnas där ungdomarna är; på fritidsgårdar, sporthallar i skolan eller på gymmet, säger Catarina Grässjö.

Enheten har nu haft workshops med sina vårdgrannar på de tre orterna och under torsdagen var det Storfors tur. Personal från skolan, integration, arbetsmarknad och vårdcentralen fanns på plats för att starta samarbetet.

- Vi har jobbat kring två fiktiva personer och försöker att ta reda på hur vi tillsammans ska kunna lotsa dem rätt. Vem gör vad och hur stöttar vi varandra. Vi pratar också om hur vi ska fånga upp dem som inte söker upp oss självmant, men som kanske behöver hjälp, säger kurator Petra Eriksson.

Vad kan man då få hjälp med?

Köerna till barnpsykiatrin är långa och första linjen vill vara just en första instans som kan fånga in och utreda lindrig till måttlig psykisk ohälsa. På andra orter har man sett att oro, ångest, nedstämdhet och stress är vanliga problem.

- Hos oss kan man gå på samtal fem gånger, och vi har ett stort kontaktnät där vi kan lotsa vidare till barnpsykiatrin eller till annan hjälp om det behövs, säger Catarina Grässjö.

I verksamheten finns sju anställda med sjuksköterska, psykolog, kuratorer, vårdadministratör samt en enhetschef.

- Genom våra olika kompetenser kan vi jobba på många olika sätt med de unga, säger Petra Erikson.

Kontakt med Första Linjen får man via telefon 0550-826 06, eller via enhetens facebooksida ”Första linjen unga Östra”. Senare ska det även komma fler kontaktvägar och en app.
- Vi räknar med att få fullt upp. Den erfarenheten har man i andra delar av Sverige, säger Catarina Grässjö.

Senast publicerad av Eva Wiklund