Logotype för Storfors kommun

Somliga tror att den som säljer sex gör det frivilligt

Är du somliga? Nu lanserar Samhällsråd Värmland kampanjen Somliga tror. Med kampanjen vill vi uppmärksamma allmänheten på attityder kring sexköp. Somliga tror att det är ett lätt sätt att tjäna pengar på, men verkligheten är en annan.

Somliga tror riktar sig till köpare av sexuella tjänster men även till allmänheten, kommuner och andra myndigheter. Syftet är att minska sexköp, uppmärksamma att sexköp förekommer och bryta fördomar. Kampanjen är unik, det är myndigheter tillsammans som vill uppmärksamma att sexköp är olagligt och inte ska förekomma och att de som är utsatta eller utsätter andra för sexköp ska ha möjlighet till stöd.

Ta ställning mot sexköp, uppmärksamma kampanjen med #somligatror i dina sociala kanaler.

Bakom kampanjen Somliga tror står Samhällsråd Värmland med Länsstyrelsen Värmland, Landstinget Värmland, Region Värmland samt Polisen.

Kampanjens webbplats: http://www.somligatror.nu Länk till annan webbplats.

Senast publicerad av Eva Wiklund