Logotype för Storfors kommun

Riksbyggen i samarbete om nytt särskilt boende

Nu är valet av samarbetspartner klart när det gäller byggledning och projektering för Storfors nya särskilda boende.

Det blir Riksbyggen som tillsammans med hyresgästerna och kommunen bildar en kooperativ hyresgästförening.

2016 beräknas det nya boendet stå klart, och ännu har man varken preciserat plats eller antal platser. I slutet av november planeras för ett uppstartsmöte då det kommer att bildas en projektgrupp och en styrgrupp som ska fatta de formella besluten. Styrgruppen kommer att bestå av politiker, kommunchef och representanter för Riksbyggen. Man kommer även att använda sig av en referensgrupp där intresseorganisationer och fackliga företrädare ska finnas med.

- Projektgruppen kommer jobba fram förslag på hur boendet ska se ut och var det ska ligga. Förslagen kommer referensgruppen att få tycka till om, sedan är det styrgruppen som får fatta beslut, säger projektledare Patricia Henriksson, som nyligen genomfört en förstudie inom projektet.

I Studien finns ett antal djupintervjuer med pensionärsorganisationer, personal, politiker och personer som idag bor i särskilt boende. Hon har även genomfört ett antal träffar med olika organisationer. Intresset har varit stort.

- Både de äldre och personalen tycker att det ska bli väldigt roligt med något nytt. De är också glada över att få vara med och påverka i ett tidigt skede, säger Patricia.

Hur man vill utforma framtidens särskilda boende skiljer sig från individ till individ, men vissa saker är viktiga för många.

- I stort sett alla tycker att aktivering och att ha möjlighet att komma ut är viktigt. Personalens bemötande är något av det allra viktigaste för en god vård, säger hon.

När det gäller placeringen förordas både ett centralt läge och ett mer naturnära läge.

- Det som är viktigt, oavsett var boendet blir placerat, är att de anhöriga ska ha lätt att hälsa på, säger Patricia.

När kontraktet är påskrivet räknar Riksbyggen med en produktionstid på ett och ett halvt år.

- I bästa fall kan boendet stå klart för inflyttning under sommaren 2016, säger Patricia.

Senast publicerad av Kristina Elmström