Logotype för Storfors kommun

Raiser ger säkra lyft i vården i Storfors

Att lyfta rätt är viktigt både för den som blir lyft och den som ska lyfta.
Till hemtjänsten i Storfors har kommunen köpt in den mobila lyften Raiser som sätts ihop på ett par minuter.
Sedan kan en person skonsamt lyftas från golvet.

Som på många andra ställen får personalen i Storfors kommun ta lyftkörkort för att lära sig att lyfta säkert med de lyftanordningar som finns på kommunens särskilda boenden. Men här finns också tillgång till en lätt, smidig och enkel lyft för mobilt bruk.

Den mobila lyften Rasier består av sju delar som ryms i en ryggsäck. Den går mycket snabbt att plocka ihop och används för att hjälpa en person upp från golvet.

Själva lyftet går i mycket långsam men stadig takt med hjälp av apparatens motor. Det är helt möjligt att lyfta en person från liggande upp till stående på ett par minuter.

- Den är fantastisk. Nattpatrullen har den i bilen och på dagarna finns den inom hemtjänsten, säger förflyttningsinstruktör Anette Eriksson, som håller i lyftutbildningar i Storfors kommun.

Apparaten kostar cirka 35 000 kronor, men är värd sin vikt i guld, menar användarna.

- Det går snabbt och säkert. Vi använder den minst ett par gånger i veckan och vi har även provat utomhus, säger rehabassistent Solveig Karlsson, som agerar försöksperson för att visa hur apparaten fungerar.

Med hjälp av Anette Eriksson och fysioterapeut Gunilla Pålsson kommer hon snabbt upp från golvliggande till stående.

- Det känns väldigt tryggt och säkert, och det skonar verkligen de anställdas ryggar, säger hon.

Apparatens sju delar läggs ut kring den person som ramlat. Delarna ”klickas” sedan ihop kring personen som också får ett bälte kring midjan.

1. Apparatens sju delar läggs ut kring den person som ramlat. Delarna ”klickas” sedan ihop kring personen som också får ett bälte kring midjan.

Raisern sätts igång och börjar att lyfta personen upp till halvsittande...

2. Raisern sätts igång och börjar att lyfta personen upp till halvsittande...

.…sedan fortsätter man upp till sittande. Hela tiden finns två personal omkring den som lyfts, men de använder själva ingen muskelkraft för att få personen upp till stående.

3.…sedan fortsätter man upp till sittande. Hela tiden finns två personal omkring den som lyfts, men de använder själva ingen muskelkraft för att få personen upp till stående.

Slutligen står personen upp med stöd av apparaten och personalen finns med intill.

4. Slutligen står personen upp med stöd av apparaten och personalen finns med intill.

Senast publicerad av Eva Wiklund