Logotype för Storfors kommun

Nytt särskilt boende föreslås vid Kroppavägen

Patricia Henriksson är projektledare för Storfors nya särskilda boende.

Patricia Henriksson är projektledare för Storfors nya särskilda boende.

Sedan i november 2014 har en projektgrupp från Storfors kommun och Riksbyggen jobbat med utformning och placering av nytt särskilt boende.

På måndag behandlar kommunstyrelsens ledningsutskott tre förslag från gruppen.

Projektgruppen föreslår kommunstyrelsen att gå vidare med ett förslag på nytt boende med 40 platser fördelat på fem avdelningar genom att ta fram ritningar och kostnadskalkyler. Man föreslår också att boendet placeras mitt emot det nuvarande boendet på Kroppavägen 5 och att kommunstyrelsen initierar en detaljplaneändring för Koltorp 1:18.

Förslagen bygger på att två av tre nuvarande särskilda boenden avvecklas och man får då sammanlagt fyra till sju nya platser i Storfors. Placeringen kräver en detaljplaneändring eftersom området idag är klassat som parkmark, men det är den placering som projektgruppen ser som den mest optimala.

- Vi har granskat fyra mer centrala platser, men ser den här placeringen som den bästa. Här finns närheten till både sjö och natur vilket har en hälsofrämjande inverkan på människor, säger projektledare Patricia Henriksson, som också poängterar att man diskuterat de alternativa platserna med olika intresseorganisationer och medarbetare inom verksamhetsområdet.

De övriga alternativen saknade närhet till sjö och delvis till natur och vissa av platserna hade helt enkelt en för begränsad yta. Projektgruppen menar att närheten till skolan i det aktuella förslaget ger stimulans och en känsla av liv och rörelse. Placeringen möjliggör även tillbyggnation i framtiden.

Förslagen behandlas av kommunstyrelsens ledningsutskott måndag den 9 mars och i nästa steg av kommunstyrelsen den 30 mars.

Senast publicerad av Eva Wiklund