Logotype för Storfors kommun

Munskydd används åter i patientnära vård

Eftersom smittspridningen av covid - 19 nu ökar igen har restriktioner införts på kommunens särksilda boenden och i hemtjänsten.

Detta för att skydda personer som är sköra.

Storfors kommun följer de rekommendationer som Smittskydd Värmlands kommunicerat och hatr återinfört reglerna att all personal använder munskydd vid patientkontakt där personalen är närmare kunden än två meter.

Dessutom ska alla besökare vid särskilr boende använda den skyddsutrustning som erbjuds och självklart sprita händerna,.

Senast publicerad av Eva Wiklund