Logotype för Storfors kommun

Kvinnojouren behöver fler jourkvinnor

I Filipstad finns kvinnojouren för Storfors och Filipstad.
Kvinnor som utsätts för fysisk eller psykisk misshandel erbjuds stöd och hjälp i en svår situation.
Nu söker man ännu fler jourkvinnor för det viktiga arbetet.

Kvinnojouren är en ideell förening som funnits i Filipstad i 25 år. Föreningen ingår under rikstäckande Unizon som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.
Föreningen får bidrag från Filipstads och Storfors kommuner samt gåvor och donationer från kyrkor, organisationer och privatpersoner.
Styrelsen, som består av sju personer, ser till att verksamheten är i gång. En person är anställd som joursamordnare och arbetar dagtid på vardagar. På kvällar och helger är det jourkvinnor som arbetar ideellt.
- Jourkvinnor gör en betydelsefull insats och är ovärderliga för kvinnojouren, säger Perina Österberg som är joursamordnare och påpekar att man behöver fler som kan tänka sig att bli jourkvinna.
- Både yngre och äldre kvinnor är välkomna att kontakta mig för att få veta mer.
Att arbeta som jourkvinna innebär framför allt att vara en bra medmänniska, att vara lyhörd och empatisk. Någon speciell utbildning krävs inte, men de som blir jourkvinnor får gå en studiecirkel om kvinnomisshandel.
Jourkvinnorna träffas ungefär en gång i månaden för fortbildning i något tema, samtal om upplevda situationer och annat. Jourkvinnorna turas om att ha jour som innebär att finnas till hands på telefon under kvällar och helger.
Perina berättar att det finns plats för två familjer samtidigt i boendet. Kvinnor och barn kommer från andra kommuner runt om i landet och de stannar olika länge beroende på situation.
Det kan vara allt från några dagar till veckor och ibland månader. Kvinnorna får stödsamtal, hjälp med kontakt med olika myndigheter, polis och rättsväsende. Om det är barn med ska barnets bästa komma i främsta rummet och det är viktigt att lyssna på barnet och respektera det som en egen individ.
- Det värmer mitt hjärta när jag får uppleva att det löser sig till det bättre för dessa ofta mycket starka och driftiga kvinnor, säger Perina.
Hon menar att feedback från kvinnor som bott här ger henne kraft och energi att fortsätta det intressanta men ibland mycket krävande arbetet.
- Alla människor har rätt till ett bra liv och jag vill göra något meningsfullt som påverkar och är av betydelse för utsatta människor, säger hon.
Alla som arbetar i kvinnojouren har tystnadsplikt och den som söker hjälp får vara anonym om hon så önskar.
Inga män har tillträde till lägenheten. Kvinnor med alkohol- eller drogmissbruk tas inte emot eftersom kompetens för det saknas.
Föreningens syfte är, förutom jourverksamheten, att informera och sprida kännedom om kvinnomisshandel och dess orsaker.


Den som vill bli medlem i föreningen, 100 kr/år eller vill skänka en gåva kan sätta in pengar på föreningens plusgirokonto 420 0439-0

Kontakt vardagar
kl 9.00-15.00, tel 0590-12221
Jourtelefon 070-6631240
Vardagar 18.00-22.00 och helger 9.00-21.00

Senast publicerad av Eva Wiklund