Logotype för Storfors kommun

Frihet & gemenskap lockar i Storfors hemtjänst

- Jag älskar friheten och att jobbet är så omväxlande! Det säger Ulrika Eriksson, som jobbat inom hemtjänsten i över 25 år.

I Storfors lockar friheten och de goda ingångslönerna.

Varje dag, året runt, besöker hemtjänsten äldre i deras hem.
Målet är en god vård och omsorg för den som inte kan klara sig själv och i Storfors jobbar ett 40-tal undersköterskor i hemmen.

Barbro Svärd, som tidigare jobbade på särskilt boende, är nöjd att hon tog steget till hemtjänsten när man omorganiserade på boendet.

- Den ena dagen är inte den andra lik. Dessutom är våra kunder i regel lite piggare än de som bor i särskilt boende, säger hon.

Roger Carlberg är enda mannen i arbetsgruppen. Han har jobbat inom hemtjänsten i 27 år och säger att han stortrivs.

- Vi är ett riktigt bra arbetsgäng, och vi bryr oss om varandra som kollegor. När det gäller våra kunder så är det alltid roligt att få höra deras olika levnadsberättelser. Det är många som jobbat ”i verket” och det gjorde ju även jag innan jag började i vården, säger han.

I Storfors är så gott som samtliga anställda inom hemtjänsten undersköterskor. Enhetschef Eva Turunen säger att det ges mer vård i hemmen nu än tidigare.

- Många vill bo hemma längre idag än för några år sedan. Ibland kan det vara så att barnen vill att mamma eller pappa ska flytta in på ett boende, medan den äldre själv hellre vill bo kvar hemma, säger hon.

Den som väljer att bo hemma kan få både vård, rehabilitering och hjälp med mat.

Efter biståndsbedömning kan man också få besök av rent social karaktär.

- Det kan exempelvis handla om att man får sällskap på promenad eller att man vill samtala eller spela kort, säger Eva och poängterar att det alltid är kunden som bestämmer hur en åtgärd ska utföras.

- Vi tillmötesgår önskemålen så långt det går. Kunden ska absolut ha inflytande och medbestämmande, säger Eva, som också kan berätta att digitaliseringen gjort sitt intåg även inom hennes område. Idag har man digitala nycklar och hon ser att andra digitala lösningar kommer i framtiden.

- Det finns många olika system som testas på olika stället. Det handlar om att kunna jobba effektivare, men samtidigt skapa ännu mer trygghet än idag, säger hon.

I Storfors har personalomsättningen länge varit väldigt låg. Det kan bero på att lönen är bättre här än på många ställen och att man inte har delade turer på schemat.

Catarina Eriksson har jobbat här i 21 år.

- Jag brinner verkligen för att de äldre ska få bo hemma så länge de vill och kan. Idag jobbar vi för att bevara funktionerna genom att göra saker tillsammans med kunden istället för att göra det åt honom eller henne, säger hon.

ATT SÖKA HEMTJÄNST
Den som på grund av ålder eller funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp i sitt dagliga liv ska vända sig till kommunens bistånds-handläggare med en ansökan. De nås på tel 0550-652 58 eller 0550-651 11.

Senast publicerad av Eva Wiklund