Logotype för Storfors kommun

Frågor och svar om Sjögläntan

SVT besökte Sjögläntan under fredagen, bl a för en intervju med kommunchef Mats Öhman.

Under fredagen var SVT på besök vid särskilda boendet Sjögläntan för att belysa ett missnöje som finns hos en del av personalen

- Det finns en frustration över att allt i det nybyggda huset inte fungerat perfekt från start. Som arbetsgivare är vi heller inte nöjda med de brister som finns och vi jobbar stenhårt för att få Götenehus att åtgärda det som ännu inte är färdigt eller som brister. Vi vill naturligtvis att både personal och boende ska trivas i detta fantastiskt fina boende, säger kommunchef Mats Öhman.

Här nedan svarar vi på ett antal frågor som vi fått indikation om.

Vilket brandskydd finns det på Sjögläntan?
Hela byggnaden har ett heltäckande automatlarm som är kopplat direkt till Räddningstjänsten
(klass 5 B). I hela byggnnaden finns det dessutom ett automatiskt sprinklersystem som går igång vid brand (även i lägenheterna). I händelse av larm frigörs det elektriska låset och alla dörrar till lägenheterna går att öppna. Ingen blir inlåst. Varje lägenhet är också en egen brandcell.

När får de boende tillgång till tv i sina lägenheter?
Tyvärr har IP Only problem med fiberleverans i hela Östra Värmland. På grund av detta har lägenheterna inte kunna få tv via fiber inkopplat som det var planerat. I de allmänna utrymmena har man haft tv redan från början. Till lägenheterna fattades beslut om att köpa in 40 enheter med tillfällig utrustning för att få igång tv-apparaterna fram till dess att fiber är indraget. På grund av långa leveranstider har det dröjt, men leverans är utlovad till vecka 47.

När får de boende som beställt fast telefon tillgång till detta
Problemet med telefonin hänger ihop med avsaknaden av fiber. Under vecka 47 kommer de boende som beställt fasta telefoner (cirka fem personer) att få tillgång till mobiltelefoner med kontantkort fram till dess att fiber är indraget.

Varför fanns det inga sänglarm de första veckorna?
De boende har inte varit utan larm. Varje boende har ett larm runt handleden som är kopplat direkt till personalen. Det finns också dörrlarm som larmar när de boende går ut genom sina dörrar. Dessutom finns det sänglarm som visar om en person sätter sig upp eller går ur sin säng. Dessa sänglarm visade sig inte vara kompatibla med det nya systemet i lokalerna. Det krävdes genomgång och ändringar för att få igång dem, men nu fungerar även dessa larm.

Dörrhandtagen till lägenhetsdörrarna är tröga att trycka ner. När ska detta åtgärdas?
Vi ser allvarligt på att detta inte fungerar som det ska och har påtalat bristerna för byggherren Götenehus som håller på att åtgärda problemet. En första justering har skett under förra veckan. Under vecka 47 kommer justeringarna av dörrhandtagen att fortsätta så att alla dörrar ska gå lätt att öppna. Om det uppstår problem kan de boende alltid få hjälp av personalen.

Varför finns det fläktar och byggmaterial på vissa ställen? Vi har hört om vattenläckor.
Efter inflyttning uppstod en akut vattenläcka i ett badrum på grund av felbyggnation. Götenehus går nu igenom ALLA badrum och rörkopplingar för att säkra byggnaden inför framtiden. Ytterligare några platser med läckage har hittats. På en del ställen måste nu vattenskadorna torkas ur innan man kan bygga igen väggarna. Två boende kan just nu inte använda sina badrum, men får möjlighet att använda badrum på annat ställe under renoveringen.

Det finns uppgifter om att personalen inte har scheman och att det är för lite personal, stämmer det?
Personalen har gått på sina ordinarie scheman fram till 5 november då de börjat på nya scheman.
Kommunen har ökat bemanningen på förmiddagen med tanke på att personalen nu även ska laga mat. På natten hjälps tre personal åt med arbetet på fyra avdelningar. I samarbete med de fackliga representanterna har arbetsgivaren fattat beslut om att testa den nuvarande bemanningen under två schemaperioder á sex veckor. Under den tiden ska bemanningen utvärderas så att man sedan ska kunna justera efter behovet över dygnet om det behövs.

Hur mycket personal jobbar på Sjögläntan egentligen? Hur ser bemanningen ut olika tider på dygnet?
Dagtid (från klockan 7.00 till klockan 16.00) jobbar tre personal på varje avdelning för tio boende. En av de tre har som sin huvudsakliga syssla att laga mat. Vissa dagar är man fyra dagtid, men då ska den extra personen täcka sjukfrånvaro på olika avdelningar. På kvällen (från klockan 16.00 till klockan 21.00) jobbar två personal på varje avdelning. Nattetid (från klockan 21.00 till klockan 7.00) jobbar tre personal på hela boendet (med ansvar för alla fyra avdelningar).

Lagar personalen alla måltider?
Ja, personalen lagar frukost, lunch och kvällsmat. Redan efter några veckor har man märkt stor skillnad på aptiten hos många av de äldre som kan följa matlagningen i de öppna köken om de vill. Många som ätit väldigt dåligt tidigare har nu fått god aptit.

De boende måste lägga sig klockan nio på kvällen för att det fattas personal, stämmer det?
Nej, det är ingen som måste lägga sig klockan nio. Varje kund har rätt att bestämma själv när han eller hon vill gå i säng.

Stämmer det att personalen fått ägna så mycket tid åt flytten att de inte hunnit med omsorgen om de äldre?
Det har tagits in extrapersonal för att ombesörja flytten, så de äldre har inte fått bristande omsorg på grund av flytten.

Har kommunens personal verkligen skött hela flytten åt de äldre?
Nej, en flyttfirma har anlitats för att flytta de äldres möbler och andra tunga saker. Det som extrapersonalen gjort är att hjälpa till att packa och att packa upp för de äldre som behövt den hjälpen. Dessutom har man hjälp till att ställa i ordning i de nya lägenheterna. I de gemensamma utrymmena har leverantörerna levererat och monterat exempelvis mattor, soffor, bord och andra möbler. Innan flytten fick grupper av personal ägna några dagar åt att ställa i ordning de gemensamma utrymmena med exempelvis prydnadssaker, lampor, blommor samt porslin och köksutrustning.

Det sägs att allt inte är klart i lokalerna, att det finns fel från besiktningen som ännu inte är åtgärdade. Vad är det för typ av fel?
Nej, allt är inte hundraprocentigt klart i byggnaden. Det handlar exempelvis om galler över kylskåp som behöver skruvas istället för att sitta fästade med kardborrband, mjukfog mellan golv och toalettstolar för att underlätta städning, dörrfoder som fattas på något ställe eller personalens skåp som ska bytas ut. Alltså mindre brister som inte hindrar att man bor eller arbetar i lokalerna. Bristerna åtgärdas nu fortlöpande, och bedöms inte orsaka några större problem för vare sig personal eller boende.

Det har inte funnits några hyllor i förråden, därför har personalen fått ägna extra tid åt att leta efter saker som behövs i den dagliga omsorgen. Varför?
Det stämmer att hyllorna till förråden blivit försenade på grund av problem hos leverantören. Det blev naturligtvis inte den bästa starten, men nu är hyllorna på plats och arbetet kan löpa smidigare.

Det finns en oro för att personalens nycklar inte går till kundens lägenhet. Skulle det kunna bli ett problem om det blir strömavbrott?
Personalen har en digital nyckelknapp som öppnar kundernas dörrar, men diskussion pågår nu med Götenehus om att även de vanliga nycklarna ska fungera till kundernas dörrar. Under tiden detta undersöks kommer en huvudnyckel att finnas tillgänglig för personalen via enhetscheferna så att de alltid kan ta sig in i kundernas rum – även om den digitala knappen av någon anledning inte skulle fungera. I händelse av brand öppnas alla dörrlås till lägenheterna automatiskt!

Hur hänger allt samman med Trygga Hem, Riksbyggen, Götenehus och Storfors kommun? Vem ansvarar för vad?
Storfors kommun bildade tillsammans med Riksbyggen den kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Storfors för att bygga ett nytt särskilt boende. Föreningen har sedan avtalat med Riksbyggen om att bygga huset. Riksbyggen har i sin tur anlitat Götenehus som totalentreprenör för bygget. Götenehus har sedan tagit hjälp av olika underentreprenörer, men har som byggherre det totala ansvaret för hela bygget. I Föreningen Trygga Hem kommer varje boende (hyresgäst) att bli medlem.

Har kommunen inte gjort någon slutbesiktning innan man flyttade in?
Självklart har slutbesiktningar utförts av ett oberoende företag (Sweco), precis som det ska vara. Den första slutbesiktningen den 17/9 avbröts eftersom huset inte bedömdes vara klart. Man flyttade då också fram datumet för inflyttning. Ytterligare en slutbesiktning utfördes den 5/10. De brister som då antecknades i slutbesiktningen bedömdes inte vara tillräckligt stora för att man inte skulle kunna bo och arbeta i lokalerna. Utifrån besiktningen beslutade myndighetsnämndens bygg- och miljökontor i Karlskoga att ge kommunen klartecken att flytta in. Under hösten pågår nu efterbesiktningar för att följa upp så att alla fel och brister åtgärdas.
När det gäller vattenläckorna var det fel som inte upptäcktes i slutbesiktningen utan något som inträffade efter inflyttning.

Senast publicerad av Eva Wiklund