Logotype för Storfors kommun

Arbetsbrist för 16 medarbetare inom vård och stöd

Storfors kommun har under våren genomfört en verksamhetsförändring inom vård och stöd. Detta utifrån att verksamheterna under ett flertal år haft högre kostnader än beslutad budget. Nationella jämförelser visar också att kostnaderna varit betydligt högre än genomsnittliga kostnader för liknande kommuner. Ytterligare en anledning till förändringen är att renodla undersköterskans yrkesroll.

Matlagning på kommunens särskilda boenden har flyttats tillbaka till tekniska enheten liksom även städning av de allmänna utrymmena på de särskilda boendena. I och med denna förändring genomförs också en schemaförändring nattetid. Inom verksamheten hemtjänst har man förändrat regelverket för biståndsbedömning vilket minskar antalet biståndsbedömda timmar.

Förändringen innebär arbetsbrist för tio medarbetare på särskilt boende, liksom arbetsbrist för sex medarbetare inom hemtjänsten.

Förändringarna är fackligt förhandlade och de berörda medarbetarna har fått besked om uppsägning. Storfors kommun kommer att undersöka efterfrågan på arbetskraft i näraliggande kommuner samt i samverkan med omställningsfonden se vilka möjligheter det finns att hjälpa berörd personal. Samtliga anställda har sex månaders uppsägningstid.

Efter dessa förändringar motsvarar enheternas bemanning den politiskt beslutade budgeten.

Senast publicerad av Eva Wiklund