Logotype för Storfors kommun

AME i Storfors ska jobba ännu mer individanpassat

Grupp av personer utanför arbetsmarknadsenhetens lokaler.

Enhetschef Magnus Söreskog tillsammans med Louise Fromholdt, Izzy Chakla, Mariette Karlsson, Jana Rantamäki, Monya Johansson och Johanna Bergfalk.

Sedan ett par månader tillbaka är Magnus Söreskog chef för enheten arbetsmarknad och integration, AME, i Storfors.

- Vi har ett väldigt starkt lag här. Det gäller bara att vi hittar en riktigt bra spelidé, säger Magnus, som på kort tid förändrat vissa delar i enhetens upplägg.

Tillsammans med personalen har han börjat dra upp riktlinjer för framtiden, och en av de första åtgärderna är att renodla uppdraget och att skapa mera luft för de anställda. Tiden för deltagarna har kortats något, vilket ger personalen möjlighet att planera och strukturera både på kort och lång sikt. Något som kommer deltagarna till gagn.

- Vårt mål är att jobba ännu mer individanpassat och då kanske det hända att vi behöver minska antalet aktiviteter, säger handledare Mariette Karlsson.

AME består av två delar. Dels har man en rad olika projekt, med projektledare och olika uppdrag. Dessutom finns själva kärnverksamheten där man idag har cirka 15 deltagare.

- Vårt övergripande och allra viktigaste mål är att minska personers beroende av försörjningsstöd och hjälpa dem ut i egen försörjning eller studier, säger Magnus.

Enheten har under åren utfört olika uppdrag åt den kommunala verksamheten. Det kan handla om att ställa i ordning lägenheter för asylsökande, röja vandringsleder, städa badplatser, laga kläder åt vården och en lång rad andra uppdrag. Uppdragen kommer inte att försvinna, men det nya blir att deltagarna ska göra sådant som verkligen gynnar dem själva på sikt. Olika uppdrag ska vara relevanta och bli ett första steg mot en ny försörjning.

- Vi ska jobba med kvalitet och inte kvantitet, säger Monya Johansson, som är projektledare för Drivkraften. Det är ett finsamprojekt där man stöttar och coachar deltagare som står långt ifrån arbetsmarknaden. Projektet har cirka 13 deltagare just nu.

Idag har man flera olika arbetsstationer inom AME, bland andra utegrupp, snickeri, second hand, lokalvård, kök, körkortgrupp och jobbsök. I framtiden kan det bli färre, men mer relevanta grupper, som också anpassas efter vilka deltagare som verksamheten har just för tillfället.

- Vi måste bli ännu mer flexibla i det vi gör och inte låsa in oss i olika aktiviteter, säger Magnus, som också vill renodla på så sätt att projektledarna får ägna sig åt sina projekt helt och hållet.

Förutom Drivkraften finns följande projekt:
Stepstone där Louise Fromholdt är projektledare. Hon jobbar med att validera kunskaper som deltagarna inte har ”på papper” utan som de skaffat sig på andra sätt under livet. Just nu finns sex deltagare här.

Demokrati i samverkan där Johanna Bergfalk håller i trådarna för att bland annat hjälpa utlandsfödda att integrera sig i samhället via föreningslivet, att hitta nya närverk. Här finns nio deltagare för tillfället.

ReAct som drivs av Torbjörn Åman. Han jobbar med ungdomar som hoppat av gymnasiet och som inte är inskrivna på arbetsförmedlingen. Här finns 5-6 deltagare idag.

Handledare Mariette Karlsson är den som jobbar med kärnverksamheten på AME. Till sin hjälp har hon handledarassistent Jana Rantamäki och integrationshandläggare Izzy Chakla.

Nyligen genomförde enheten en kick-off-dag på Boda Borg och personalen gör tummen upp för enhetens nye chef.

- Han är tydlig och inte rädd för att låta oss ta egna beslut och testa nya vägar. Det känns som att vi är på väg framåt mot en ännu bättre verksamhet än tidigare, säger Mariette Karlsson.

Senast publicerad av Eva Wiklund