Logotype för Storfors kommun

Missbruk och riskbruk

Är du 18 år eller äldre och upplever att du har en problematisk situation kring alkohol och droger eller har spelproblem? Finns det någon i din närhet som du är bekymrad över?

I Storfors kommun kan du vända dig till individ – och familjeomsorgen, IFO, och ansöka om hjälp eller göra en anmälan.

Ansökan/anmälan

Om du har problem med missbruk, eller om du känner någon som behöver hjälp för sitt missbruk, kan du vända dig till individ- och familjeomsorgen för att få stöd. Där utreder vi vilken typ av bistånd som bäst tillgodoser behoven.

Utredning

Vård och behandling av beroendeproblem kan ske i olika former och ha olika innehåll beroende på hur allvarliga problemen är. Behoven utreds tillsammans med en socialsekreterare. Vi använder oss av bedömningsinstrumenten AUDIT (alkohol) och DUDIT (droger) för att göra en uppskattning av om en person riskerar att utveckla ett beroende.

Stöd/insatser

De insatser som kan erbjudas kan antingen utföras inom öppenvården och ibland i form av dygnet-runt-vård på ett behandlingshem eller abstinensvård. Utgångspunkten är att vård och behandlingsinsatser så långt som möjligt ska genomföras på frivillig väg. I särskilt allvarliga fall har dock samhället skyldighet att ingripa för att missbrukaren ska få vård.

Överklagan

Om du gör en ansökan om bistånd och får ett beslut du inte är nöjd med kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Ett beslut som inte helt uppfyller din ansökan åtföljs alltid av anvisningar om hur man kan överklaga. Läs mer om att överklaga beslut.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgsenheten (IFO)

E-post: ifo@storfors.se
tel. 0550-651 00

Säkrast når du oss på våra telefontider:
mån, tis, tors, fre 08.30-09.30 eller ons 13.00-14.00

Faxnummer: 0550-600 12

 

Senast publicerad av Kristina Elmström