Smeden

Smeden är ett vårdboende och korttidsboende med 16 platser, varav sex platser är kortidsplatser. Två av dessa är i dubbelrum och innebär att två kunder får dela rum. 

Här bor kunden i ett rum och har del i dusch och toalett. Gemenskaps- utrymmen finns så som vardagsrum, matsal/kök och en trevlig uteplats. Kunderna har också en gemensam egen kyl där de kan ställa egen dryck och annat som behöver förvaras i kyl.

När kunden flyttar till Smedens vårdboende får denne ta med sig sina egna möbler till sitt rum, förutom säng och madrass som ingår i grundutrustningen.

Besökstider
Smeden har fria besökstider, men vi ser helst att nära och kära inte kommer på besök allt för sent på kvällen.

Kontaktpersoner
Vid inflyttning på boendet utses två av undersköterskorna till kontaktpersoner. Dessa är till för att säkerställa kunden och närståendes rätt till inflytande och information. Kontaktpersonen ska också fungera som en länk mellan kunden, närstående och verksamheten. Det är i första hand kontaktpersonen som ska föra information vidare till sitt arbetsteam om förändringar och annan fakta som kan beröra eller påverka den kunden.

Hur länge kan man bo på korttidsboendet?
Tiden på Smedens korttidsboende biståndsbedöms för kortare perioder av vår biståndshandläggare. Som för kommunens alla vårdboende platser, eller särskilt bonde som det också kallas, erbjuds efter att den enskilde (kunden) ansökt om detta hos kommunens biståndshandläggare och beviljats beslut av denne om detta.

Kostnader
Kunden betalar hyra för sitt rum, och utöver det betalar kunden även bland annat för mat och omsorg. Personal finns alltid tillgänglig dygnet runt på kommunernas skärskilda boendeformer. Kommuns avgiftshandläggare kan hjälpa till vid frågor.

 


Kontakt

Enhetschef
Åsa Jonsson
0550-652 67

Undersköterskor
0550-652 63

Sjuksköterskor

070-2064271

Länkar


Senast publicerad av Kristina Elmström 2016-09-29