Hemrehabilitering

För många är rehabilitering det samma som träning av till exempel arbetsterapeut och sjukgymnast, men det innebär mycket mer än så. För en person som drabbats av en sjukdom eller en skada är allt man gör i det dagliga livet ett led i rehabiliteringen - från att tvätta händerna till att gå långa sträckor.

Målsättning med rehabilitering är att äldre och funktionshindrade ska kunna fungera i sin vardag genom
att;

  • Ge största möjliga livskvalitet
  • Förlänga perioden av ett aktivt liv
  • Underlätta verkningarna av ett funktionshinder
  • Minska hjälpbehovet

Hemrehabilitering i kommunens regi innebär rehabilitering i hemmet. Exempel kan vara att träna på att gå i trappa, laga mat, sköta sin hygien. Det kan vara hemtjänstpersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast som hjälper personen med träningen.

Man kan komma i kontakt med rehabiliteringsenheten via sjukhuset, vårdcentralen eller kommunens personal. Personen/närstående kan även själv kontakta arbetsterapeut eller sjukgymnast om de vill ha mer information kring rehabilitering. Efter en bedömning av behovet utformas en individuell rehabiliteringsplan och ett schema för träning görs upp.


Kontakt

Arbetsterapeut/sjukgymnast nås helgfri måndag — fredag

Leg. arbetsterapeut
Anna-Karin Andersson
0550-652 70

Leg Sjukgymnast
Vakant

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Hans-Bertil Hermansson
0550-652 85

Sjukgymnast/Fysioterapeut
Karin Zeitelberg
0550-652 82

Arbetsterapeut
Christer Brolin
0550-652 77

Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-12-14